icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
sykkedag
  

Mange innspill til Sykkel- og gåstrategi 2018-2030 for Ås kommune

Kommunen har mottatt mange innspill til sykkel- og gåstrategi 2018-2030. Høringsfristen var 14. februar 2018.

Sykkel- og gåstrategien beskriver overordnede føringer, grunnlaget for strategien og status i Ås i dag, visjon og målsettinger og hvordan disse skal måles. Hoveddelen av strategien beskriver åtte innsatsområder for å øke sykling og gange, hva kommunen ønsker å oppnå og hva som må gjøres for å nå målene i strategien.

Kommunen  fikk mange innspill fra innbyggere, lag og foreninger, politikere, skoler, elevråd og FAU’er, barnehager og SU’er. 

Alle høringsinnspill til forslag til sykkel- og gåstrategi for Ås kommune:
Høringsinnspill sykkel- og gåstrategi samlet .pdf

 


Høringsdokumenter:
Høringsutkast sykkel- og gåstrategi Ås kommune 03.01.2018.pdf

Høringsbrev, sykkel- og gåstrategi.pdf
Høringsliste sykkel - og gåstrategi.pdf

Andre dokumenter:
Saksutskrift og saksfremlegg oppstart sykkel- og gåstrategi Ås kommune 04.05.17.pdf
Grunnlagsmateriale og medvirkningsprosess, Sykkel- og gåstrategi.pdf
Status i Ås kommune i dag- Reisevaner, trafikksikkerhet og tilfredshet.pdf
Sykkelplan for Ås tettsted 2013.pdf
Tilskuddsordninger for økt sykling og gange.pdf
 


Høringsfrist er 14. februar 2018


Høringsinnspill sendes til post@as.kommune.no og merkes høringsinnspill sykkel- og gåstrategi.

Kontakt Siri Gilbert Siri.Gilbert@as.kommune.no ved spørsmål. 


Mål

Hovedmålet med å utarbeide en sykkel- og gåstrategi er å få flere til å sykle og gå mer i Ås kommune. Strategien gjelder hele kommunen, og skal gi retning for arbeidet med å nå mål om økt sykkel- og gangandel og reduksjon i biltrafikk.

Selv om dette er kommunens strategi, er også satsingsområder og tiltak der andre aktører har ansvar inkludert i strategien, fordi det er nødvendig å se helhetlig på satsingen. Ansvaret for bygging og drift av gang- og sykkelanlegg er delt mellom kommunen, fylkeskommunen og staten.

Prioriteringer

Gjennomføring av økt satsing på sykling og gange vil kreve ressurser, spesielt til infrastruktur og drift. Det er ikke avsatt midler i kommunens budsjett til å gjennomføre tiltak beskrevet i sykkel- og gåstrategien. Listene over ønskede infrastrukturtiltak på gang- og sykkelnettet i prioritert rekkefølge er ikke finansiert eller planlagt i detalj, men er et viktig grunnlag i arbeidet med kommunens framtidige budsjetter (kap. 6.1).

Det skal utarbeides en tiltaksplan for sykling og gange i 2018, som blir den konkrete iverksettingen av denne strategien. Tiltaksplanen, som vil bli rullert årlig, vil være et viktig grunnlag for kommunens handlingsprogram, økonomiplan og budsjett.

Prioriterte tiltak i sykkel- og gåstrategien som faller under Akershus fylkeskommunens ansvarsområde spilles inn til fylkeskommunen i deres prosesser med handlingsprogram og budsjett for samferdsel.

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her