icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Post it lapper med teksten - husk å søke midler
  

Midler til nye næringslivsprosjekter i Ås

Ås kommune lyser ut midler som bedrifter og næringsaktører kan søke på. Leder for hovedutvalg for næring og miljø, Olav Fjeld Kraugerud, oppfordrer næringslivet i kommunen til å benytte anledningen til å tenke nytt.

Som en del av tiltakspakkene for korona-krisen har Regjeringen gitt totalt 600 millioner kroner til kommunale næringsfond. Dette er en engangsbevilgning som skal sette kommuner i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.

Ås kommune er tildelt 1,1 millioner kroner, hvorav næringslivet i Ås kommune får 990 000 kroner mens 110 000 kroner er reservert til Follosamarbeidet.

Etablerertjenesten i Follo arrangerte webinar torsdag 19. november kl. 10.00 med informasjon om hvordan du søker om midler.

Last ned presentasjon fra webinaret

– Disse ekstramidlene gjør det mulig for oss å støtte et visst antall prosjekter her i Ås, sier Kraugerud.

– Vi oppfordrer næringslivet i kommunen til å benytte anledningen til å tenke nytt - hvilke muligheter ser man for eksempel for en omstilling til nye markeder eller produkter, et nytt samarbeidsprosjekt med relevante aktører, eller en kompetanseheving?

Den ekstraordinære bevilgningen gir bedrifter og andre næringsaktører en mulighet til å søke om støtte til slike typer tiltak. I vurderingen av søknadene legges det blant annet vekt på i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping, hvor raskt tiltaket kan settes i gang og hvor sannsynlig det er at prosjektet vil nå målene.

I tillegg vil kommunen prioritere prosjekter som involverer samarbeid med kunnskapsmiljøer, tar bedriften inn i det grønne skifte, eller tilrettelegger for strategiske samarbeid/allianser som skaper grobunn for utvikling og vekst. Tilskuddsmidlene rettes mot utviklingsprosjekter som bidrar til varig næringsutvikling, og ikke til rene sysselsettingstiltak eller til å dekke ordinære driftskostnader.

Slik søker du

Det kan maksimalt ytes et tilskudd på kr. 250 000 til enkeltprosjekter, og samlet tilskudd skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov.

Søknadsfrist er 25. november 2020.

Etablerertjenesten i Follo kan bistå søkere i søkerprosessen og med vurderinger rundt forretningsmodell og markedsvurderinger.

Les mer om midlene og hvordan du søker på regionalforvaltning.no

Du kan også ta kontakt med Etablerertjenesten i Follo:

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her