Barn som ligger på en brygge og ser ut på vannet
Barn som ligger på en brygge og ser ut på vannet
  

Miljøvernprisen for barn og unge 2014 - ny frist 18. november

Ås kommunes miljøvernpris for barn og unge deles ut hver høst. Prisen skal gå til personer under 20 år eller foreninger, grupper og skoleklasser som har utført en spesiell innsats for natur og miljøvernet i kommunen.

Prisen består av et stipend på kr 5 000,- samt diplom. Kandidater vurderes ut fra innkomne forslag, jury er Barn- og unges kommunestyre.

Send inn en kort beskrivelse av hvilke miljøfremmende tiltak din kandidat har gjort, som gjør at de fortjener å vinne årets miljøvernpris.

Ny frist er 18. november 2014.

Forslag sendes på e-post til post@as.kommune.no eller i brev til Ås kommune v/Plan og utviklingsavdelingen, Postboks 195, 1431 ÅS.

Merk e-post og brev med ”Miljøvernprisen 2014”/ref.nr. 13/2276.

For mer informasjon, se www.as.kommune.no eller kontakt plan- og miljøvernrådgiver Kristine Sand, tlf: 64 96 20 76, Kristine.Sand@as.kommune.no