icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
kum
  

Modernisering av vann- og avløpsnettet, Solbergskogen

Ås kommune skal legge om og fornye hovedledninger for vann og avløp på store deler av Solbergskogen i løpet av perioden 2021 – 2023.

Vi skal legge om ledningsnettet i:

 • Solbergveien
 • Bergveien
 • Elgfaret
 • Hvalfaret
 • Tamburveien
 • Deler av Skovlyveien
 • Eiendommer som har stikkledninger for vann og avløp som går til en av disse veiene, vil også bli berørte. Vi sender brev til huseierne som er direkte berørt av anlegget, samt til naboer som vil bli berørt av anleggsarbeidene.

Grunnene til at vi moderniserer er å:

 • Etablere vann- og avløpsanlegg som tilfredsstiller dagens krav til tetthet og funksjon.
 • Redusere lekkasje av forurensning til bekk, sjø, elv eller vassdrag.
 • Sikre vannforsyningen i området slik at det blir færre hendelser hvor abonnentene mister vannet, og at det blir mindre lekkasjer.
 • Hindre at det lekker vann inn i avløpsnettet, for å redusere mengden kloakk til renseanleggene.

Riggplass vil bli etablert ved rundkjøringen Nordbyveien / Solbergveien.

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål eller kommentarer

Ås kommune ønsker en god dialog med boligeierne i forbindelse med gjennomføring av dette prosjektet. Forespørsler om forhold knyttet til prosjektet rettes til Ås kommunes prosjektavdeling og anleggsleder hos Leif Grimsrud AS:

 

• Jan Fredrik Aarseth, Prosjektleder Ås kommune

E-post: jan.fredrik.aarseth@as.kommune.no

Telefon: 959 39 728

 

• Camilla D. Volnes, Prosjektleder Ås kommune

E-post: camilla.dorthea.volnes@as.kommune.no

Telefon: 934 55 634

 

• Freddy Friberg, Anleggsleder Leif Grimsrud AS

E-post: freddy.friberg@leifgrimsrud.no

Telefon: 482 42 343

 

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her