Lark skisse Malthus
Lark skisse Malthus
Ås modulskole Rustad
Ås modulskole Rustad
Illustrasjon Malthus
Illustrasjon Malthus
Illustrasjon Rustadtunet
Illustrasjon Rustadtunet
Illustrasjon modulskole Malthus
Illustrasjon modulskole Malthus
Lark Modulskolen
Lark Modulskolen
Uteområdet
Uteområdet
Klasserom
Klasserom
Skisse byggeplass
Skisse byggeplass
Ås modulskole Rustad
Ås modulskole Rustad
Illustrasjon Malthus
Illustrasjon Malthus
Illustrasjon Rustadtunet
Illustrasjon Rustadtunet
Illustrasjon modulskole Malthus
Illustrasjon modulskole Malthus
Lark Modulskolen
Lark Modulskolen
Uteområdet
Uteområdet
Klasserom
Klasserom
Skisse byggeplass
Skisse byggeplass
  

Modulskole på Ås stadion for Rustad skole

Åpnet til skolestart høsten 2017

2-parallell modulskole for Rustad skole.

Nye Rustad skole åpnes høsten 2019.

Byggestart på ny Åsgård skole er vedtatt til 2019 slik at modulskolen skal brukes av elevene på Åsgård i byggeperioden 2019-2021.

Skisse byggeplass
Skisse byggeplass

Modulskolen som har blitt etablert på grusbanen ved Ås stadion rommer totalt 17 klasserom, garderober, spesialrom, administrasjons- og personalavdeling, lærerarbeidsplasser og lokaler for Rustadtunet. Skolen har kapasitet til å ta imot cirka 480 elever.

Modulskolen etableres for å dekke behovet for midlertidig drift av skole mens det pågår utbygging av nye skoler i Ås sentrum. I første omgang skal Rustad skole benytte modulskolen. Ansatte og elever fra Rustad skole skal benytte modulskolen i perioden sommeren 2017 til 2019 – når nye Rustad skole er under oppføring.

Totalentreprenør for byggeprosjektet har vært Malthus AS.

Politisk behandling

  Politiske behandlinger:        
Utvalg: PBK HHS HOK HTM FS KS
Lokasjon modulskole     08.04.2015   15.04.2015 29.04.2015
Trafikksikkerhetstiltak       16.02.2016    
Trafikksikkerhetstiltak del 2       20.10.2016    
Kontrakt entreprenør 19.10.2016          
Trafikksikkerhetstiltak       30.03.2017    
Trafikksikkerhet - klage på vedtak       08.06.2017    
Sluttrapport 26.9.2018       10.10.2018 24.10.2018

 

Handlingsprogram med økonomiplan:   Skolebehovsanalyse og norm for ute- og oppholdsareal:
Handlingsprogram 2018-2021, rådmannens forslag   Skolebehovsanalyse Ås sentrum 2017 - 2030
Handlingsprogram 2017-2020   (Skolebehovsplan Ås nord gjenopptas)
Handlingsprogram 2016-2019   Norm for ute- og oppholdsareal ved skolene i Ås kommune. K-sak 7/16
Handlingsprogram 2015-2018