icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
170310 Infobrev Modulskolen
170310 Infobrev Modulskolen Aina Staveland Johnsen
  

Modulskolen på Ås stadion

Vi ønsker med dette skrivet å gi informasjon om byggeprosjektet som nå er igangsatt på grusbanen ved Ås stadion.

Last ned utskriftsvennlig format her.

 

170310 Infobrev Modulskolen

 

Prosjektinfo:
Oppstart av anleggsarbeider: mars 2017
Ferdigstillelse av modulskolen: juni/juli 2017

Modulskolen som skal etableres på grusbanen ved Ås stadion skal romme totalt 17 klasserom, garderober, spesialrom, administrasjons- og personalavdeling, lærerarbeidsplasser og lokaler for Rustadtunet. Skolen skal ha kapasitet til å ta imot cirka 480 elever.

Modulskolen etableres for å dekke behovet for midlertidig drift av skole mens det pågår utbygging av nye skoler i Ås sentrum. I første omgang skal Rustad skole benytte modulskolen. Ansatte og elever fra Rustad skole skal benytte modulskolen i perioden sommeren 2017 til 2019 – når nye Rustad skole er under oppføring.

Totalentreprenør for byggeprosjektet er Malthus AS. Totalentreprenøren har etablert en brakkerigg på avmerket plassering på tegningen over.

Ferdsel rundt Ås stadion i byggeperioden:

Det vil bli begrenset fremkommelighet for gående og kjørende i området rundt grusbanen i byggeperioden. Vi oppfordrer også alle trafikanter i området om å utvise ekstra oppmerksomhet når de ferdes her, slik at ingen uheldige situasjoner oppstår. Totalentreprenøren vil ha sikkerhet i fokus gjennom alle faser av byggeprosjektet.

Snarveien gjennom porten i gjerdet ved Vardeveien er blitt stengt. Dette er gjort av sikkerhetshensyn, slik at ikke myke trafikanter skal komme i nærheten av anleggsarbeidene og anleggstrafikken på og ved grusbanen. Det er av avgjørende betydning at omgivelsene respekterer sperringer og skilting som er oppsatt, slik at byggeprosjektet skal kunne gjennomføres på en god og trygg måte.

I perioder vil det også bli gravearbeider på stien fra Langbakken og opp mot fotballhallen.

Anleggstrafikken vil gå fra krysset i Fv.152, inn i Idrettsveien og videre via grusveien ved Tennisbanen sør for Ås stadion frem til grusbanen. Transport av moduler til området vil starte i uke 11. Deler av parkeringsplassen til Ås stadion, på motsatt side av Idrettsveien for stadion, vil stenges. Her vil moduler lagres midlertidig i påvente av at de monteres opp.

For kjørende til området gjøres det oppmerksom på at det i løpet av våren 2017 skal opparbeides en busslomme mellom Ås stadion og Idrettsveien (se tegning). Parkeringsplassen ved Ås stadion skal også asfalteres. Nærmere informasjon om når disse arbeidene starter opp vil bli gitt på kommunens nettside. På kommunens nettside vil det gis oppdatert informasjon om prosjektets status og fremdrift. Her vil oppdaterte riggplaner for byggeprosjektet bli tilgjengelig.

Ås kommune ber naboer og andre berørte om forståelse og tålmodighet knyttet til økt aktivitet og støy i området frem til prosjektet er ferdigstilt.

Spørsmål utover det som fremkommer her kan rettes til prosjektkoordinator Lovise Schjerve pr. e-post lss@sivingtt.no

10.03.2017

 

 

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her