Aas_kommunevaapen_2016_staende-tilpasset nett
  

Møte i kommunestyret er utsatt

Kommunestyremøtet som skulle vært holdt onsdag 13. mai er utsatt til 19. mai.

Onsdagens kommunestyremøte er utsatt til tirsdag 19. mai kl. 18.00.

Møtekalender med møteinnkalling og sakspapirer er oppdatert.