icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter
  

Møter og saksdokumenter

Omtrent en uke før møtet holdes, kan du klikke på møtedatoen i kalenderen for å se møtested, tidspunkt og aktuelle sakspapirer.  Alle møter i kalenderen er åpne for publikum.

Møteplan 2021 (PDF)

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Kommunestyret 10
24
5
16
30
20
24
9
Formannskapet 19
27
17
10
17
13
21
2
25
13
20
10
24
Hovedutvalg for helse og sosial 20
3
14
26
18
29
3
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 20
28
3
14
26
18
29
3
Hovedutvalg for næring og miljø 19
2
13
25
17
28
2
Hovedutvalg for teknikk og plan 20
3
14
26
18
29
3
8
Kontrollutvalget 2019-2023 26
9
20
11
1
24
12
23
Administrasjonsutvalget 27
10
21
31
25
13
10
Utvalg for kommunale byggeprosjekt 21
4
4
15
27
19
30
4
Barn og unges kommunestyre
Eldrerådet 19
2
13
25
17
28
2
Råd for personer med funksjonsnedsettelse 19
2
13
25
17
28
2
Ungdomsrådet 19
2
13
25
17
Valgstyret 10
21
2