icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Intranett 2018   ›   Tjenester   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Kommunale byggeprosjekter
Sikring av området rundt Åsgård skole er i gang. Foto Ås kommune/Kari Skarheim
Sikring av området rundt Åsgård skole er i gang. Foto Ås kommune/Kari Skarheim
Kartutsnitt over provisorisk fortau langs Skoleveien. Fortauet er markert i lilla.
Kartutsnitt over provisorisk fortau langs Skoleveien ferdigstilles i uke 24. Fortauet er markert i lilla.
Åsgård forberedelser
Sikring av byggeområdet 4/6, Åsgård skole. Foto Ås kommune/Kari Skarheim
Nye Åsgåre skole mot nordvest
Nye Åsgård skole mot nordvest. Visualisering: Link arkitektur AS
Kartutsnitt over provisorisk fortau langs Skoleveien. Fortauet er markert i lilla.
Kartutsnitt over provisorisk fortau langs Skoleveien ferdigstilles i uke 24. Fortauet er markert i lilla.
Åsgård forberedelser
Sikring av byggeområdet 4/6, Åsgård skole. Foto Ås kommune/Kari Skarheim
Nye Åsgåre skole mot nordvest
Nye Åsgård skole mot nordvest. Visualisering: Link arkitektur AS
  

Nå starter arbeidet med nye Åsgård skole

Gamle Åsgård skole skal rives, og arbeidet starter for fullt i disse dager. 

Planer

Betonmast Østfold skal bygge den nye skolen som skal stå ferdig til skolestart i august 2023. De forberedende arbeidene har nå startet.  

Start juni: Riving av de gamle skolebyggene. Arbeidet vil pågå ut august.

Etter sommerferien starter grunnarbeidet, og betongarbeidet startet til høsten. Bæresystem starter i januar 2022. 

 

Trafikk og støy

Det vil bli økt støy og trafikk i hele byggeperioden. Betonmast vil utføre dette arbeidet innenfor normal arbeidstid fra mandag til lørdag kl. 07.00 - 19.00. Dersom det blir behov for støyende arbeid utover disse tidene, vil de sende ut melding i forkant.

Myke trafikanter

Vi ser at den opprinnelige, planlagte ruten rundt skolen blir en lang omvei for mange. Det oppstår farlige situasjoner siden det ikke er fortau hele veien mellom Drøbakveien og Søråsteigen barnehage.
 
For å  forbedre fremkommeligheten i området, vil kommunen lage et provisorisk fortau fra Søråsteigen barnehage, langs Skoleveien mot Søråsjordet og ut til Drøbakveien. (Se vedlagte kartutsnitt hvor fortauet er markert i lilla).
 
Området eies av NMBU, men kommunen har nå fått tillatelse til å bruke dette frem til den nye skolen står ferdig. 
Vi håper å få fortauet på plass i løpet av neste uke (uke 24).
 
Fartsgrensen er 30 km i timen. Vi oppfordrer alle til å vise hensyn og spesiell aktsomhet i dette området i byggeperioden.

 

Den opprinnelige planen for for gående og syklende, kan du se i vedlagte oversiktsplan med forklaringer.

 

Sikring av området

Byggeplassen vil bli inngjerdet og sikret. Ingen uvedkommende har adgang til byggeplassen uten tillatelse fra byggeplassledelsen.

 

Informasjon til berørte naboer

De nærmeste naboene  har fått følgende informasjon i postkassen.

Kontaktpersoner

Har du spørsmål angående byggeprosessen, kan du kontakte:

  • Betonmast Østfold, prosjektleder Erik Nilsen. E-post: erik.nilsen@betonmast.no
  • Ås kommune, prosjektsjef Jostein Ådalen. E-post: jostein.adalen@as.kommune.no

 

Les også Informasjon om kontraktsinngåelsen med Betonmast Østfold AS