Follorådet logo
Follorådet logo
  

Næringskonferansen i Follo i 2012

Den arrangeres i regi av Follorådet, og finner sted den 19. april på Rosenholm Campus Konferansesenter.
Næringskonferansen er en viktig møteplass for bedrifter, beslutningstakere, kunnskapsmiljøer og utviklingsaktører. I år arrangeres konferansen for fjerde gang.
 
Konferansen byr i år på spennende og erfarne innledere som bl.a. vil sette søkelyset på grensesnittet mellom offentlig og privat virksomhet. Det vil rettes et særlig fokus på ulike strategier for hvordan man kan utvikle et bedre samarbeid mellom det offentlige og det private til beste for den enkelte bedrift.
 
Konferansier under konferansen vil være Åsleik Engmark!
 
Nærings- og handelsminister Trond Giske vil holde et innlegg under konferansen om utfordringer og muligheter for god næringsutvikling i Folloregionen. Giske vil også dele ut prisen til ”Årets Follo-bedrift 2011”!
 
Temaene for årets næringskonferanse retter seg særlig mot det lokale næringslivet og årets foredragsholdere er blant andre:
 • Utfordringer og muligheter for god næringsutvikling i Folloregionen - Utdeling av pris til "Årets Follo-bedrift" i 2011
  v/ nærings- og handelsminister Trond Giske
 • Hva skal vi leve av i Follo?
  v/ Kåre Valebrokk
 • Er eiendomsutvikling nøkkelen til bærekraftige steder?
  v/ adm.dir. Peter Groth i Aspelin Ramm
 • Hvilke muligheter for samarbeid kan UMB tilby næringslivet og kommunene i Follo?
  v/ rektor Hans Fredrik Hoen, Universitetet for miljø og biovitenskap
Næringskonferansen lanserer i 2012 også et helt nytt konsept med ”speed dating” med ordførerne i Follo. De som ønsker et kort møte med en av Follo-ordførerne under lunsjen på konferansen kan krysse av for dette i påmeldingsskjemaet!
 
Alle som er opptatt av næringsutviklingen i Follo bør få med seg dette! Påmeldingsfristen er ute, men sjekk denne linke for eventuelle restplasser.
 
Sjekk restplasser  på Follorådets hjemmeside.
 
Deltakeravgift: kr. 650,- inkl. ankomstbuffet og lunsj.
 
Følg oss på Facebook: Næringskonferansen Follo 2012.