icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Næringsliv
  

Næringsliv

Her finner du relevant informasjon om våre tjenester rettet mot deg som driver eller ønsker å drive næringsvirksomhet i Ås kommune.
 

Ås kommune vil skape flere arbeidsplasser og stimulere til næringsutvikling i kommunen for å møte morgendagens utfordringer.

Ås kommune er i vekst og forventer en betydelig befolkningsvekst i årene framover. Statistisk sentralbyrås framskrivningsprognoser viser at befolkningen kan bli fordoblet innen 2040. Ås er også et av de stedene som er utpekt som vekstområde i Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Kommunen er dessuten vertskap for et Campus Ås i vekst med nye fagmiljøer som flytter til Ås de nærmeste årene.

To satsingsområder peker seg ut i næringsutviklingsarbeidet:

  1. En fremtidsorientert tettstedsutvikling med boliger, et mangfold av handels- og servicetilbud, kulturaktiviteter, møteplasser og kompetanseintensive arbeidsplasser

  2. Etablering og vekst av kunnskapsbaserte selskaper knyttet til forskningsmiljøene på Campus Ås

Kommunen har en aktiv næringspolitikk og ferdigstilte i 2016 en næringsstrategi, som fortsatt gjelder. Kommunen har et hovedutvalg, hovedutvalg for næring og miljø, som har det nærmeste politiske ansvaret for kommunens næringspolitikk. Kommunen har ikke en egen næringsrådgiver. Ved henvendelser om næring, ta kontakt med enhetsleder for Plan, næring og miljø Ellen Grepperud eller leder av hovedutvalg for næring og miljø Olav Fjeld Kraugerud.

Ellen Grepperud
e-post: ellen.grepperud@as.kommune.no
Mobnr: 99442252

 

Olav Fjeld Kraugerud
e-post: olav.kraugerud@gmail.com
Mobnr: 41 61 73 37