icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Foto som viser fjerning av oljetank
Foto: Martin L. Brandtzæg, oljefri.no
  

Nedgravde oljetanker

Fra 1. januar 2020 er fyring med fossil olje og parafin forbudt i Norge. Ås kommune ønsker å bidra med informasjon om hvordan du kan skifte ut bruk av fossil olje og parafin. 

Med en nedgravd oljetank menes en tank under bakkenivå, som brukes eller er tenkt brukt til oppbevaring av olje*, og som ligger slik til at hele tanken ikke kan inspiseres utvendig.

*Det vil være tillatt å bruke bioolje, og det er ofte mulig å beholde selve tanken eller anlegget og kun bytte ut oljen. Kontakt din leverandør av olje for mer informasjon om alternative fyringsprodukter.

Er du usikker på tilstanden på din nedgravde oljetank eller har spørsmål om utfasing av oljefyrer?

Ta kontakt med Ås kommune v/kommunalteknisk avdeling, så gir vi råd og veiledning.

Tankeier står selv ansvarlig for å påse at tanken er forskriftsmessig kontrollert og ikke medfører fare for forurensning. Sanering og utskiftning av nedgravd oljetank skal utføres av et faglig kompetent firma. Kommunen skal ha skriftig melding på utført arbeide innen en måned etter arbeidet er avsluttet.

Fjerning og gjenfylling av nedgravde oljetanker

En nedgravd oljetank som midlertidig tas ut av bruk, skal tømmes for olje av godkjent firma og sikres mot utilsiktet påfylling ved at påfyllingsrør låses eller forsegles og påmonteres skilt som viser at tanken ikke er i bruk. Det skal aldri være olje i en tank som ikke er i bruk. En tank anses som permanent ute av bruk hvis det ikke fylles eller tappes olje av den over en periode på 3 år eller mer. Tanken skal da tømmes/renses av godkjent firma og normalt graves opp. Oppgravd tank som ikke kan gjenbrukes uten fare for forurensning skal destrueres, det vil si leveres til et avfallsmottak som kan ta den imot.

Ås kommune ved kommunalteknisk avdeling kan gi tillatelse til at tanker som permanent tas ut av bruk, tømmes og rengjøres av godkjent firma for deretter å gjenfylles på stedet med sand, grus eller lignende. Med lignende menes faste masser. Det tillates derfor ikke bruk av skum eller andre flytende produkter.

For gjenfylte og oppgravde tanker skal påfyllingsanordningen samt lufterør fjernes eller sikres slik at utilsiktet påfylling eller forsøk på påfylling forhindres.

Ås kommune har ingen støtteordning for utfasing av oljefyr, kontakt Enova eller gå inn på deres hjemmeside for å se søkeprosess for støtte.

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her