Nordby barnehage Gasa ark
Regulering Nordby barnehage
Regulering Nordby barnehage
Regulering
Regulering
Oversiktsperspektiv Nordby barnehage
Regulering Nordby barnehage
Regulering Nordby barnehage
Regulering
Regulering
Oversiktsperspektiv Nordby barnehage
  

Nordby barnehage

Åpnet sommeren 2020

Barnehagen er dimensjonert for 8 avdelinger med mulig utvidelse med ytterligere to avdelinger.

Fremdriftplanen for prosjektet kan lastes ned her i .pdf

Politiske behandlinger

Utvalg: PBK HOK HTM FS KS
Godkjennelse av romprogram, bestilling av mulighetsstudie 17.08.2016        
Mulighetsstudie, utsettelse, revidering av MS 15.02.2017 29.03.2017   05.04.2017  
R-315 Detaljreguleringsplan     24.08.2017    
Konsept. Miljø, trafikk og energi (Utsatt pga avklaring areal) 01.11.2017 01.11.2017   08.11.2017 22.11.2017
Nordby barnehage. Forprosjekt 30.05.2018        
Kunstnerisk utsmykning   22.08.2018      
R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage     23.08.2018   12.09.2018
R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage - klage på vedtak     06.12.2018   12.12.2018
Kunstplan   21.8.2019      

 

HKommunens handlingsprogram med økonomiplan