Oversiktsbilde premieutdeling - toppen av saken
  

Nordby skole fikk årets miljøvernpris for sitt skolehage-prosjekt

Nordby skole har laget en flott skolehage. Grønnsakene bruker de til å lage spennende retter på skolekjøkkenet. I prosjektet får elevene praktisk kunnskap om å dyrke mat, og om kretsløpet i naturen.

For dette fine prosjektet fikk Nordby skole Ås kommunes miljøvernpris for barn og unge, Eilif Dahl’s minnepris. Prisen er et stipend på 5000 kroner og et diplom.

Vanligvis blir prisen delt ut i årets siste kommunestyremøte. På grunn av korona-situasjonen, delte ordføreren i år ut prisen på Nordby skole – i skolehagen. Ordfører Ola Nordal overrakte diplom og en blomst til elevrådet. Han sa han synes det er flott at lærere og elever sammen har laget den fine skolehagen, og at de gjennom arbeidet får lære mer om naturens kretsløp.

Ordføreren leste også opp begrunnelsen for tildeling av miljøvernprisen:

«Nordby skole sitt prosjekt med skolehage er et godt natur- og miljøvernprosjekt. Gjennom arbeidet i skolehagen lærer elevene hvordan man dyrker mat på en bærekraftig måte. Elevene lærer også om kretsløpet i naturen, og får praktisk forståelse om hvordan naturen fungerer. Denne kunnskapen er viktig for barnas videre engasjement for å ta vare på naturen og miljøet. Det er også positivt at foreldre og lokalsamfunnet ellers på Nordby blir invitert til å delta i prosjektet. Det vil sannsynligvis gi flere inspirasjon til å gjøre miljøvennlige valg.»

Elevrådet, med elevrådsleder Othilie Søder Vegge i spissen (med diplomet) fikk overrakt miljøvernprisen fra ordfører Ola Nordal.
Elevrådet, med elevrådsleder Othilie Søder Vegge i spissen (med diplomet) fikk overrakt miljøvernprisen fra ordfører Ola Nordal.

Fra jord til bord – erfaringsbasert læring

I skolehagen dyrker elevene blant annet jordskokk, pastinakk, løk, tomater, poteter og krydderurter. Grønnsakene har de brukt blant annet til å lage grønnsakssuppe og soltørkede tomater. Rester fra produksjonen bruker de til å lage kompost, som gir god næring til nye vekster.

Plantekasser med krydderurter i forgrunnen. Skolehagen har også blitt et viktig samlingssted, med en koselig bålplass.
Plantekasser med krydderurter i forgrunnen. Skolehagen har også blitt et viktig samlingssted, med en koselig bålplass.

Rektor ved Nordby skole, Tone Anett Dahlsrud, berømmet elevrådet for brevet de selv skrev for å nominere skolehage-prosjektet. Dahlsrud fortalte at elevene tar et stort ansvar for å drive skolehagen. Skolen har også involvert foreldre, som var på pletten når det trengtes vanning i sommer. I tillegg har andre gode krefter i Nordby bidratt. Blant annet har en lokal bonde kommet med kugjødsel, og en annen med halm til å dekke til plantekassene for vinteren.

I korona-tiden har skolehagen vært ekstra god å ha. Da har én og én klasse hatt uteskole i skolehagen, en uke av gangen. På den måten fikk de realisert prosjektet til tross for utfordringer knyttet til korona-håndteringen. Rektor forteller at de nye læreplanene i skolen har større fokus på bærekraftig utvikling enn tidligere. I tillegg vektlegges tverrfaglighet og erfaringsbasert læring, og da er praktisk undervisning i skolehagen midt i blinken.

Prosjektleder for skolehagen, lærer Silje Juliussen, forteller at Nordby skole fikk 150.000 kroner fra Økologisk Norge til å starte opp prosjektet og faglig veiledning fra gartner. Denne støtten var avgjørende for å få til dette prosjektet, sier Juliussen. Hun og flere andre ansatte på skolen har deltatt på kurs om skolehager på NMBU, og det har gitt viktig kunnskap og inspirasjon til arbeidet.

Mer om årets utdeling av miljøvernprisen for barn og unge

Det var nominert tre kandidater til årets miljøvernpris for barn og unge i Ås kommune: Sjøskogen skole og SFO for arbeid med det sosiale skolemiljøet, Åsgård skole for arbeid med barnekonvensjonen i en podkast og Nordby skole, der elever og lærere har laget ny skolehage.

Normalt er det barn og unges kommunestyre (BUK) som vedtar hvem som skal få prisen. I år ble BUK avlyst pga. korona-situasjonen, og avgjørelsen om vinneren av prisen ble tatt administrativt. Prisen ble derfor delt ut i henhold til rådmannens innstilling i saken, som var Nordby skole. 

Diplom til Nordby skole.JPG

Vedlegg:

- Saksfremlegg - Miljøvernprisen for barn og unge 2020