Nordbytunnelen
  

Nordbytunnelen: Begge tunnelløp nattestengt i flere kortere perioder i høst

Arbeidene i nordgående løp krever at entreprenøren også utfører oppgaver i sørgående løp. Derfor må sørgående løp også stenges, melder Statens vegvesen.

Stenging uke 42

Tunnelen er helstengt kl. 21:00-05:30 følgende netter:

  • Natt til tirsdag, onsdag, torsdag og fredag i uke 42 (16.-20. oktober).
  • Ca. 6-10 netter (to og to netter om gangen) i perioden fram mot månedsskiftet november/ desember. Datoer for stengningene avhenger av framdrift, og er derfor ikke fastsatt ennå.
  • Når tunnelen er helt stengt ledes all trafikk via fv. 156. Nessetveien.

Disse arbeidene skal gjøres når tunnelen er nattestengt:

  • Sikringsarbeider bak hvelv i forbindelse med tekniske rom.
  • Bore og sette fjellbolter for innfestning av stål ramme for hold av veggelementer.
  • Montere midlertidig stålkonstruksjon for veggelementer.
  • Støpe diverse fundamenter.
  • Kappe/bytte bolter på veggelementer.

I rute med oppgraderingsarbeidene

Arbeidene i Nordbytunnelen går som planlagt, og vi ligger foreløpig godt an til å kunne åpne hele tunnelen for normal trafikk igjen på dagtid fra tidlig i desember i år. Etter dette vil arbeidene i all hovedsak foregå om natten, med ett stengt tunnelløp og toveis trafikk i det andre, fram til høsten 2018. Deretter blir det en ny periode med ett stengt tunnelløp hele døgnet, tilsvarende den vi har hatt i høst.

Oppgraderingen av Nordbytunnelen skal etter planen ferdigstilles våren 2019.