icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Vedlegg 1C-Kartleggingsområde_6_7_8_9_10
Vedlegg 1C-Kartleggingsområde_6_7_8_9_10
  

NVE utfører nå regional kvikkleirekartlegging i Ås kommune.

Dette i utvalgte områder basert på befolkning og «mulighet for leire» fra kvartærgeologiske kart, se vedlagt kart.

Kartleggingen vil pågå i litt over 1 år med oppstart feltbefaringer i løpet av november 2016 og påfølgende grunnboringer og vurderinger i 2017. I denne sammenheng ber vi om velvilje blant grunneiere for feltbefaringer og senere grunnundersøkelser. Feltbefaringer og vurderinger vil utføres av NGI (Norges Geotekniske Institutt), boreentreprenør for grunnboringer er foreløpig ikke valgt.

Kartleggingen har som mål å kartlegge områder med potensiell fare for store naturlig utløste kvikkleireskred, med faregrad, konsekvens og risiko. På bakgrunn av dette vurderer NVE behov for evt. videre kartlegging og sikringstiltak.

Den regionale kartleggingen er grov, ofte med bare en grunnboring i hver sone, og basert på terrengkriterier. Det vil derfor også kunne finnes kvikkleire utenfor de eventuelt kartlagte kvikkleiresonene og behov for mer detaljerte utredninger med stabilitetsberegninger i eventuelt kartlagte soner ved utbygging. 

For areal- og byggeplaner vil alle områder under tidligere havnivå (marin grense er høyeste grense for der det kan finnes kvikkleire) være aktsomhetsområder for kvikkleire. For mer informasjon om kvikkleirekartleggingen se https://www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/kvikkleireskred/ og for arealplaner se https://www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging/

Resultatet av den regionale kvikkleirekartleggingen med eventuelle kvikkleiresoner vil presenteres på NVE Atlas.

Last ned pdf-kart over området her

.Vedlegg 1C-Kartleggingsområde_6_7_8_9_10.jpg

 

 

 

 

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her