Kartillustrasjon for kunstplanen til Campus Ås
Kartillustrasjon for kunstplanen til Campus Ås
  

Ny kunst for 17,1 millioner kroner til Campus Ås

- Jeg er veldig fornøyd med at KORO legger til rette for gode kunstopplevelser både utendørs og innendørs på Campus Ås, sier ordfører Ola Nordal.

- Det er en god ide med en utendørs kunstvandring, og jeg håper at den i framtiden kan forlenges fra Aud Max og inn til Ås sentrum, fortsetter Nordal.

KORO (Kunst i offentlige rom) har utarbeidet en kunstplan for Campus Ås som nå er godkjent. Med det går startskuddet for seks kunstprosjekter fordelt på tre bygg, og en kunstvandring ute som knytter ny kunst sammen med eksisterende kunstverk.

- Jeg har allerede vært og sett på utsmykningen inne i Urbygningen, og der var det spennende å se hvordan kunsten er gitt plass inne i undervisningsrom. Jeg anbefaler alle å ta turen innom der og se på spennende utsmykning, sier Nordal.

Det er satt av 17,1 millioner kroner til ny kunst i forbindelse med byggeprosjektet på Campus Ås, som samlokaliserer Veterinærinstituttet og den tidligere Norges veterinærhøgskole med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU.

Les mer om kunstplanen på nettsidene til KORO.