icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Ola Nordal klipper noren under åpningen av nye Rustad skole 2019.
2019-09-25 Rustad skole offisiell åpning Foto Ivar Ola Opheim (5)[1]
Utsmykningskommiteen og to av kunstnerne. Fra venstre: Frode Markhus og Ebba Bring kunstkonsulenter, Tone Vik sekretær for utvalget, Kunstnerne Aurora Passero og Petrine Vinje. Erik Pirolt var ikke tilstede da bildet ble tatt.
2019-09-25 Rustad skole offisiell åpning Foto Ivar Ola Opheim (11)
Velkommen til åpning.
2019-09-25 Rustad skole offisiell åpning Foto Ivar Ola Opheim (15)
Rektor Nina Krogh orienterte.
2019-09-25 Rustad skole offisiell åpning Foto Ivar Ola Opheim (18)
Inviterte gjester og elever følger spent med.
2019-09-25 Rustad skole offisiell åpning Foto Ivar Ola Opheim (22)
Selv om ikke skolen har fullt elevtall enda, fyller de godt opp i den store trappen.
2019-09-25 Rustad skole offisiell åpning Foto Ivar Ola Opheim (23)
Representanter fra kommunen og utbyggere.
2019-09-25 Rustad skole offisiell åpning Foto Ivar Ola Opheim (25)
Rektor roste elevene for god sang.
2019-09-25 Rustad skole offisiell åpning Foto Ivar Ola Opheim (30)
Det er store dimensjoner i det nye skolebygget.
2019-09-25 Rustad skole offisiell åpning Foto Ivar Ola Opheim (32)
Mye lys og luftige arealer preger det flotte skolebygget.
2019-09-25 Rustad skole offisiell åpning Foto Ivar Ola Opheim (33)
Flere av elevene bidro under åpningen.
2019-09-25 Rustad skole offisiell åpning Foto Ivar Ola Opheim (34)
Både de minste og de eldste fulgte godt med.
2019-09-25 Rustad skole offisiell åpning Foto Ivar Ola Opheim (37)
Bilde fra Rustadtunet, skolen i skolen..
2019-09-25 Rustad skole offisiell åpning Foto Ivar Ola Opheim (40)
Lærerne overrasket med dans.
2019-09-25 Rustad skole offisiell åpning Foto Ivar Ola Opheim (44)
Barna klappet taktfast til lærernes dans.
2019-09-25 Rustad skole offisiell åpning Foto Ivar Ola Opheim (45)
Og kanskje klappet de litt for seg selv også etter det populære innslaget.
2019-09-25 Rustad skole offisiell åpning Foto Ivar Ola Opheim (47)
Ordfører Ola Nordal, leder av plan- og byggekommiteen Bjørn Leivestad, kommunalsjef oppvekst og opplæring Ellen Benestad og rådmann Trine Christensen var blant de prominente gjestene.
2019-09-25 Rustad skole offisiell åpning Foto Ivar Ola Opheim (49)
Ordfører Ola Nordal gledet seg til å se elevene på plass i skolen.
2019-09-25 Rustad skole offisiell åpning Foto Ivar Ola Opheim (53)
Treffer jeg snora? En spent ordfører gjør klar til snorklipp.
2019-09-25 Rustad skole offisiell åpning Foto Ivar Ola Opheim (65)
Klar, ferdig - klipp!
2019-09-25 Rustad skole offisiell åpning Foto Ivar Ola Opheim (66)
Snoren delte seg som planlagt!
2019-09-25 Rustad skole offisiell åpning Foto Ivar Ola Opheim (67)
Oppdrag utført!
2019-09-25 Rustad skole offisiell åpning Foto Ivar Ola Opheim (74)
Kunstutsmykning hører med, her er det runer på veggen.
2019-09-25 Rustad skole offisiell åpning Foto Ivar Ola Opheim (75)
Leder av plan- og bygningskommiteen Bjørn Leivestad tar ordet.
2019-09-25 Rustad skole offisiell åpning Foto Ivar Ola Opheim (77)
Bilder fra byggeprossessen ble vist under Leivestads tale.
2019-09-25 Rustad skole offisiell åpning Foto Ivar Ola Opheim (89)
Nøkkeloverrekkelse hører med. Leivestad gir nøkkelen til Benestad.
2019-09-25 Rustad skole offisiell åpning Foto Ivar Ola Opheim (104)
Benestad gir nøkkelen videre til rektor Nina Krogh.
2019-09-25 Rustad skole offisiell åpning Foto Ivar Ola Opheim (120)
Ingen fest uten en flott kake.
2019-09-25 Rustad skole offisiell åpning Foto Ivar Ola Opheim (128)
Digitale skjermer ønsket velkommen.
2019-09-25 Rustad skole offisiell åpning Foto Ivar Ola Opheim (129)
Stilig klokke var en av gavene til skolen.
2019-09-25 Rustad skole offisiell åpning Foto Ivar Ola Opheim (130)
Et fint malere fra AF Gruppen, garn fra naboborettslaget var blant gavene til skolen.
2019-09-25 Rustad skole offisiell åpning Foto Ivar Ola Opheim (131)
Nøkkelen til skolen og et gavebrev fra kommunen med penger til uteområdet.
2019-09-25 Rustad skole offisiell åpning Foto Ivar Ola Opheim (137)
Utenddørskunst er det også plass til på skolen.
2019-09-25 Rustad skole offisiell åpning Foto Ivar Ola Opheim (143)
Nye Rustad skoles inngangsparti.
2019-09-25 Rustad skole offisiell åpning Foto Ivar Ola Opheim (5)[1]
Utsmykningskommiteen og to av kunstnerne. Fra venstre: Frode Markhus og Ebba Bring kunstkonsulenter, Tone Vik sekretær for utvalget, Kunstnerne Aurora Passero og Petrine Vinje. Erik Pirolt var ikke tilstede da bildet ble tatt.
2019-09-25 Rustad skole offisiell åpning Foto Ivar Ola Opheim (11)
Velkommen til åpning.
2019-09-25 Rustad skole offisiell åpning Foto Ivar Ola Opheim (15)
Rektor Nina Krogh orienterte.
2019-09-25 Rustad skole offisiell åpning Foto Ivar Ola Opheim (18)
Inviterte gjester og elever følger spent med.
2019-09-25 Rustad skole offisiell åpning Foto Ivar Ola Opheim (22)
Selv om ikke skolen har fullt elevtall enda, fyller de godt opp i den store trappen.
2019-09-25 Rustad skole offisiell åpning Foto Ivar Ola Opheim (23)
Representanter fra kommunen og utbyggere.
2019-09-25 Rustad skole offisiell åpning Foto Ivar Ola Opheim (25)
Rektor roste elevene for god sang.
2019-09-25 Rustad skole offisiell åpning Foto Ivar Ola Opheim (30)
Det er store dimensjoner i det nye skolebygget.
2019-09-25 Rustad skole offisiell åpning Foto Ivar Ola Opheim (32)
Mye lys og luftige arealer preger det flotte skolebygget.
2019-09-25 Rustad skole offisiell åpning Foto Ivar Ola Opheim (33)
Flere av elevene bidro under åpningen.
2019-09-25 Rustad skole offisiell åpning Foto Ivar Ola Opheim (34)
Både de minste og de eldste fulgte godt med.
2019-09-25 Rustad skole offisiell åpning Foto Ivar Ola Opheim (37)
Bilde fra Rustadtunet, skolen i skolen..
2019-09-25 Rustad skole offisiell åpning Foto Ivar Ola Opheim (40)
Lærerne overrasket med dans.
2019-09-25 Rustad skole offisiell åpning Foto Ivar Ola Opheim (44)
Barna klappet taktfast til lærernes dans.
2019-09-25 Rustad skole offisiell åpning Foto Ivar Ola Opheim (45)
Og kanskje klappet de litt for seg selv også etter det populære innslaget.
2019-09-25 Rustad skole offisiell åpning Foto Ivar Ola Opheim (47)
Ordfører Ola Nordal, leder av plan- og byggekommiteen Bjørn Leivestad, kommunalsjef oppvekst og opplæring Ellen Benestad og rådmann Trine Christensen var blant de prominente gjestene.
2019-09-25 Rustad skole offisiell åpning Foto Ivar Ola Opheim (49)
Ordfører Ola Nordal gledet seg til å se elevene på plass i skolen.
2019-09-25 Rustad skole offisiell åpning Foto Ivar Ola Opheim (53)
Treffer jeg snora? En spent ordfører gjør klar til snorklipp.
2019-09-25 Rustad skole offisiell åpning Foto Ivar Ola Opheim (65)
Klar, ferdig - klipp!
2019-09-25 Rustad skole offisiell åpning Foto Ivar Ola Opheim (66)
Snoren delte seg som planlagt!
2019-09-25 Rustad skole offisiell åpning Foto Ivar Ola Opheim (67)
Oppdrag utført!
2019-09-25 Rustad skole offisiell åpning Foto Ivar Ola Opheim (74)
Kunstutsmykning hører med, her er det runer på veggen.
2019-09-25 Rustad skole offisiell åpning Foto Ivar Ola Opheim (75)
Leder av plan- og bygningskommiteen Bjørn Leivestad tar ordet.
2019-09-25 Rustad skole offisiell åpning Foto Ivar Ola Opheim (77)
Bilder fra byggeprossessen ble vist under Leivestads tale.
2019-09-25 Rustad skole offisiell åpning Foto Ivar Ola Opheim (89)
Nøkkeloverrekkelse hører med. Leivestad gir nøkkelen til Benestad.
2019-09-25 Rustad skole offisiell åpning Foto Ivar Ola Opheim (104)
Benestad gir nøkkelen videre til rektor Nina Krogh.
2019-09-25 Rustad skole offisiell åpning Foto Ivar Ola Opheim (120)
Ingen fest uten en flott kake.
2019-09-25 Rustad skole offisiell åpning Foto Ivar Ola Opheim (128)
Digitale skjermer ønsket velkommen.
2019-09-25 Rustad skole offisiell åpning Foto Ivar Ola Opheim (129)
Stilig klokke var en av gavene til skolen.
2019-09-25 Rustad skole offisiell åpning Foto Ivar Ola Opheim (130)
Et fint malere fra AF Gruppen, garn fra naboborettslaget var blant gavene til skolen.
2019-09-25 Rustad skole offisiell åpning Foto Ivar Ola Opheim (131)
Nøkkelen til skolen og et gavebrev fra kommunen med penger til uteområdet.
2019-09-25 Rustad skole offisiell åpning Foto Ivar Ola Opheim (137)
Utenddørskunst er det også plass til på skolen.
2019-09-25 Rustad skole offisiell åpning Foto Ivar Ola Opheim (143)
Nye Rustad skoles inngangsparti.
  

Nye Rustad skole offisielt åpnet

Onsdag var det klart for høytidelig åpning med snorklipping og taler for nye Rustad skole.

Etter at elevene hadde fellessang med Odd Nodstogas "Grisen står og hyler", var det ordfører Ola Nordal som fikk æren av å klippe av snoren for å markere den ofisielle åpningen.

- Jeg har vært her fem ganger før, men da var det noe jeg savnet. Hva tro dere det var? Jo, dere elevene. En skole trenger elever..., så ordføreren før han klippet det røde båndet.

Så var det leder av plan- og byggekomiteen Bjørn Leivestad sin tur til å holde tale.

Velkommen til denne offisielle åpningen av Rustad skole. SFO flyttet inn for snart to måneder siden, og det er gått omtrent en måned siden elevene tok skolen i bruk. Mange begynner vel først nå å kjenne denne store bygningen slik at de kan ha full glede og nytte av den. Rustad skole er uten sammenligning Ås kommunes største bygg med sine nesten 12 tusen kvadratmeter fordelt på hele 339 rom. Her er det opptil 7 meter under taket og ikke en eneste dørterskel, innledet Leivestad.

Han redegjorde for den rundt fem år lange prosessen fram til dagens åpning.

- Plus Arkitektur AS har tegnet og planlagt skolen, og Rambøll hadde ansvaret for den tekniske prosjekteringen. I løpet av 2016 ble prosjektet fullført og lagt ut på anbud som en totalentreprise rett før jul. AF-gruppen Østfold vant anbudskonkurransen, og da elevene forsvant ut for en fortjent sommerferie i juni 2017 rykket maskinene inn. I løpet av ferieperioden ble hele den gamle skolen jevnet med jorden. Grunnsteinen ble lagt ned på skoletomta 30. oktober 2017.

Leivestad takket også for kustnerisk bidrag.

- Den kunstneriske utsmykningen har Kunstkomiteen hatt ansvaret for, og tre kunstnere har bidratt. Det er Aurora Passero og Petrine Vinje, som begge er sammen med oss her i dag, og Erik Pirolt. Takk for deres bidrag. De setter prikken over i-en.

- Vi sier takk for solide og gode leveranser i tråd med de bestillinger kommunen har gitt. Takk til arkitekter, rådgivere, entreprenører og leverandører. Takk også til vår egen prosjektadministrasjon, understreket Leivestad og overrakte fortjente blomster til de som har bidratt til en så flott skole.

Leivestad overrakte en symbolsk nøkkel til skolen til Ellen Benestad, kommunalsjef for oppvekst og opplæring.

- Først og fremst – en stor takk til alle som har bidratt til et fantastisk skolebygg og skoleområde. Det er mange som opp gjennom årene har jobbet for å få til denne skolen, politikere, foreldre, verneombud og ikke minst både tidligere og nåværende ledelse på skolen, innledet Benestad.

Benestad var også innom noe av Rustad skoles historie fram til dette flotte bygget nå er tatt i bruk.

- Nye Rustad skole  åpnet opp for nesten uante muligheter. Det er i grunnen bare kreativiteten som setter begrensningene. Disse nye mulighetene unner jeg Rustad skole. Nå er det opp til rektor og resten av personalet og få til en god, utviklingsorientert og moderne skole til beste for både små og store, sa Benestad.

Hun hadde også med seg en gave til skolen.

- Dere har allerede et flott uteområde. For å bidra til at det blir enda mer aktivitet ønsker Ås kommune å gi et pengebeløp slik at dere kan bruke disse midlene til noe som kan øke aktiviteten ute. Vi ønsker at beslutningen om hva disse midlene skal brukes til gjøres i samarbeid med elevrådet. 

Og med det ga hun nøkkelen videre til rektor Nina Krogh.

 

 

 

 

 

 

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her