icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
parkering forbudt illustrasjon
parkering forbudt illustrasjon
  

Nye trafikksikkerhetstiltak

Nye trafikksikkerhetstiltak er planlagt i områdene som tilgrenser den nye modulskolen på stadion. Dette er gjort for å bedre trafikksikkerheten for skoleelever i adkomstveiene til modulskolen.

 

I forbindelse med etablering av midlertidig modulskole på grusbanen ved Ås stadion er det behov for tiltak for å bedre trafikksikkerheten i boligfeltene rundt stadion og Langbakken. Noen av tiltakene er gang-/sykkelvei, busslomme og opphøyd gangfelt. I tillegg er det politisk vedtatt å innføre noe parkering forbudt i området, samt stenge Gamleveien for gjennomgangstrafikk med bom i den enden som er mot Idrettsveien og stenge for gjennomgangstrafikk ved svømmehallen/ungdomsskolen.

I tillegg ønskes det ikke kjøring helt inn i skolegårdene, verken til modulskolen eller ungdomsskolen. Her vil vi skilte med forbudt for motorkjøretøy i en begrenset periode, med underskilt som unntar varetransport og forflytningshemmede.

Gjennom arbeidet med de nye skiltene som må på plass har vi også tatt en gjennomgang av området for å sikre oss at alle aktuelle skilt er med i en ny skiltplan. Dette gjelder spesielt fartsgrensesone og gang-/sykkelveier.

For å bedre trafikksikkerheten og tryggheten til barna som skal ferdes langs vei til den nye modulskolen på stadion er det besluttet å sette parkering forbudt i de viktigste adkomstveiene. Dette er primært gjort for å bedre oversikten for både gående og bilister i de veiene med mest ferdsel og som har vært belastet med mye parkering langs vei.

 

Spørsmål rettes til enhet for vei, idrett og natur på nummer 64962000 eller på post@as.kommune.no

Skiltplan for boligfeltene rundt Langbakken og Ås stadion.pdf

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her