icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Arealplaner   ›   Reguleringsplaner   ›   Nyere vedtatte reguleringsplaner
Ingressbilde

Vedtatt endring av R-291 Områderegulering av Dyster Eldor 2

Ås kommunestyre har i møte 10.02.2021, sak 7/21, vedtatt endring av R-291 områderegulering for Dyster Eldor 2. 

Publisert: 01. mars 2021
Ingress Dyster Eldor 2, felt B2

Vedtatt reguleringsplan - R-327 Detaljregulering for Dyster Eldor 2, felt B2

Ås kommunestyre har i møte 10.02.2021, sak 8/21, vedtatt R-327 Detaljregulering for Dyster Eldor 2, felt B2. 

Publisert: 01. mars 2021
Ingress Brekkeveien 61

Vedtatt reguleringsplan - R-293 Detaljregulering for Brekkeveien 61

Ås kommunestyre har i møte 10.02.2021, sak 9/21, vedtatt R-293 Detaljregulering for Brekkeveien 61. 

Publisert: 01. mars 2021
Endring Vniterbro - ingress

Kunngjøring av kommunestyrevedtak – Endring av detaljregulering for utvidelse av Vinterbro næringspark

Ås kommunestyre har i møte 10.12.2020, sak 133/20, vedtatt endring av Detaljregulering for utvidelse av Vinterbro næringspark.

Samlet Åsgård skole og Solbergveien

Kunngjøring av kommunestyrevedtak - Detaljregulering for Solbergveien 1 m.fl., og Detaljregulering for Åsgård skole

Ås kommunestyre har i møte 21.10.2020, K-sak 80/20 og 78/20, vedtatt detaljregulering for Solbergveien 1 m.fl. og detaljregulering for Åsgård skole. 

Publisert: 28. oktober 2020
Raveien

Kunngjøring av kommunestyrevedtak – Klage på R-287 områdereguleringsplan for Ås sentralområde

Ås kommunestyre behandlet 17.06.2020 klage på områdereguleringsplan for Ås sentralområde (sak 42/20). Klagen gjaldt regulert påkobling av Raveien til ny rundkjøring på fv. 152. Klagen ble tatt til følge, og områdeplanen endres som følge av vedtaket.

Publisert: 10. august 2020
Ingressbilde

Kunngjøring av vedtatt plan - R-330 Detaljregulering for vanninfrastruktursenter

Det underrettes om at Ås kommunestyre i møte 15.04.2020, K-sak 15/20, vedtok detaljregulering for vanninfrastruktursenter. Møtebok med saksdokumenter i henhold til vedtaket kan lastes ned nedenfor. 

Klagefrist på vedtaket er 05.06.2020

Oversiktsbilde BV19

Detaljreguleringsplan for Brekkeveien 19 m.m. – Kunngjøring av kommunestyrevedtak

Det underrettes om at Ås kommunestyre i møte 12.02.2020, K-sak 3/20, behandlet klage på kommunestyrets vedtak av 23.10.2019, og fattet nytt vedtak for ovennevnte reguleringsplan slik vedlagte utskrift av møtebok viser.

Publisert: 06. mars 2020
Ingressbilde

Kunngjøring av kommunestyrevedtak - Midlertidig forbud mot tiltak på Kaja, rundt Gamleveien og Ekornveien, samt østre område på Søråsteigen

Kommunestyret i Ås vedtok midlertidig forbud mot enkelte bygge- og deletiltak på Kaja, rundt Gamleveien og Ekornveien, samt østre område på Søråsteigen den 23.10.2019, K-sak 69/19. Forbudet vil gjelde i maks 4 år.

Publisert: 27. november 2019
Ny_Perspektiv_01_Oversikt

Kunngjøring av vedtatt plan - R-287 Områdereguleringsplan for Ås sentralområde

Det underrettes om at Ås kommunestyre i møte 23.10.2019, K-sak 65/19, vedtok områdereguleringsplan for Ås sentralområde. Planen omfatter de aller mest sentrale områdene i Ås tettsted, og legger blant annet til rette for om lag 3000 nye boliger innenfor planområdet. Møtebok med saksdokumenter revidert i henhold til vedtaket kan lastes ned nedenfor. 

Publisert: 27. november 2019
Oversiktsbilde BV19

Kunngjøring av vedtatt plan - R-310 Detaljreguleringsplan for Brekkeveien 19 m.m

Det underrettes om at Ås kommunestyre i møte 23.10.2019, K-sak 66/19, vedtok reguleringsplan for Brekkeveien 19 m.m. sør for Ås sentrum. Møtebok med saksdokumenter revidert i henhold til vedtaket kan lastes ned nedenfor.

Publisert: 27. november 2019
R318 Solberg Øst ingress

Kunngjøring av vedtatt plan - R-318 Detaljreguleringsplan for Solberg Øst

Det underrettes om at Ås kommunestyre i møte 23.10.2019, K-sak 67/19, vedtok overnevnte reguleringsplan slik vedlagte saksutskrift viser.

Publisert: 27. november 2019
3D-modell

Kunngjøring av vedtatt plan - R-320 Detaljreguleringsplan for Norderås førerhundskole

Det underrettes om at Ås kommunestyre i møte 23.10.2019, sak 68/19, vedtok overnevnte detaljreguleringsplan slik vedlagte saksutskrift viser.

Publisert: 27. november 2019
Ingressbilde

Kunngjøring av kommunestyrevedtak - R-319 Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei fra Esso til Holstad

Det underrettes om at Ås kommunestyre i møte 04.09.2019, K-sak 36/19, vedtok overnevnte reguleringsplan slik vedlagte saksutskrift viser.

Publisert: 30. september 2019
Sørbråtan kunngjøring

Kunngjøring av kommunestyrevedtak - R-316 Detaljreguleringsplan for Sørbråtan

Det underrettes om at Ås kommunestyre i møte 13.02.2019, K-sak 7/19, vedtok overnevnte reguleringsplan. 

Publisert: 21. juni 2019
Ingressbilde_plan

Kunngjøring av kommunestyrevedtak - R-313 Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 18 med flere

Det underrettes om at Ås kommunestyre i møte 12.12.2018, K-sak 95/18, vedtok overnevnte reguleringsplan. Planområdet er på ca. 10,5 dekar og legger til rette for 7 eneboliger med sekundærleilighet og 9 boenheter i rekkehus.

Publisert: 24. januar 2019
Bilde planm

Kunngjøring av kommunestyrevedtak - R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage

Det underrettes om at Ås kommunestyre i møte 12.09.2018, K-sak 63/18, vedtok overnevnte reguleringsplan. Formålet med planen er å legge til rette for en ny barnehage med plass til 8 avdelinger, med mulighet for utvidelse til 10 avdelinger.

Publisert: 28. september 2018
Bilde

Kunngjøring av kommunestyrevedtak - Midlertidig forbud mot enkelte bygge- og deletiltak innenfor Tømrernes Feriehjem og Askehaugåsen

Midlertidig forbud mot enkelte bygge- og deletiltak ble vedtatt i Ås kommunestyre 12.09.2018, K-sak 64/18. Forbudet vil gjelde i maksimalt 4 år, og minimum frem til ny områdereguleringsplan for Tømrernes Feriehjem og Askehaugåsen er vedtatt.

Publisert: 28. september 2018
Skogveien-illustrasjon

Ås kommune vedtok R-311 Detaljregulering for del av Skogveien

Det underrettes om at Ås kommunestyre i møte 20.06.2018, K-sak 41/18, vedtok overnevnte reguleringsplan. Planområdet er på ca. 40 dekar, og legger til rette for ny boligbebyggelse i form av studentboliger.

Publisert: 09. august 2018
kvestad

Ås kommunestyre vedtok R-309 Detaljreguleringsplan for Kvestad gård

Det underrettes om at Ås kommunestyre i møte 21.03.2018, K-sak 19/18, vedtok overnevnte reguleringsplan. 

Publisert: 13. april 2018