icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Logo for Statens vegvesen
Logo for Statens vegvesen
  

Offentlig ettersyn av reguleringsplan med konsekvensutredning: E18 Retvet-Vinterbro i Ski og Ås kommuner

Statens vegvesen har utarbeidet et forslag til reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning (KU), i henhold til plan- og bygningsloven § 3-7, tredje ledd, for ny E18 mellom Retvet og Vinterbro i Akershus fylke.

Reguleringsplanen er utarbeidet i nært samarbeid med de berørte kommunene Ski og Ås. Hensikten med reguleringsplanen er å legge et juridisk grunnlag for en utvidelse av eksisterende E18, med tilhørende nødvendige anlegg. Ny E18 foreslås regulert som motorveg med 4 felt, delvis som utvidelse av eksisterende veg og delvis i ny trasé. Vegens lengde er totalt 16 km, hvorav 7 km er i Ski kommune og 9 km er i Ås kommune. 

Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn i perioden 15. februar - 15. april 2016 

Planforslaget, konsekvensutredningen og alle øvrige dokumenter er tilgjengelige på www.vegvesen.no/Vegprosjekter/e18ostfold/Delprosjekter/Retvet-Vinterbro 

I tillegg finner du komplett papirutgave av planforslaget med tilhørende rapporter og vedlegg på følgende steder:  

Ski rådhus, foajéen

Ski bibliotek

Ås kulturhus, biblioteket

Statens vegvesens anleggskontor på Elvestad

Merknader til reguleringsplanforslaget sendes skriftlig og innen 15. april 2016 til:  

Statens vegvesen

Postboks 1010

2605 Lillehammer

Eller som e-post til firmapost-ost@vegvesen.no

Merk henvendelsen med saksnummer 15/203918, att: Lisa Steinnes Rø.  

Innkomne merknader vil sammenfattes og besvares av Statens vegvesen, og oversendes Ski og Ås kommuner sammen med endelig planforslag for politisk behandling.

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her