icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Bilde
  

Offentlig ettersyn av søknad om akvakulturtillatelser for fisk i landbasert anlegg i Ås kommune

NMBU Veterinærhøgskolen søker om akvakulturtillatelser for laksefisk og andre arter enn laksefisk, modellfisk, i landbasert anlegg i Ås kommune.

NMBU Veterinærhøgskolen har tidligere hatt tillatelse O-O-0005 ved Veterinærhøgskolen på Adamstuen i Oslo (delt fasilitet med Veterinærinstituttet). Det søkes nå om en ny tillatelse da denne utgår ved flytting til ny Campus på Ås. Det drives ikke kommersiell virksomhet, men fisk holdes til bruk i forskning og undervisning ved universitetet

Viken fylkeskommune er tildelingsmyndighet i akvakultursaker og har bl.a. ansvar for å oversende søknaden til kommunen. Søker skal etter anvisning fra kommunen sørge for at søknaden legges ut til offentlig ettersyn i fire uker. Dette skal kunngjøres i Norsk Lysningsblad. 

Eventuelle merknader til søknaden må leveres til kommunen innen 10.05.2021, merket 19/01412.

Ås kommune
Postboks 195
1431 Ås

post@as.kommune.no

Les søknaden med alle vedlegg: 

 1. Søknad om landbasert akvakultur NMBU Veterinærhøgskolen
 2. Kvittering gebyr Fiskeridirektoratet laksefisk 
 3. Plantegning Inneslutningsakvariet 
 4. Anleggskisse Inneslutningsakvariet
 5. Prosessbeskrivelse Inneslutningsakvariet
 6. System- og styringsdokument
 7. Dispensasjon fra forskrift for hold av fremmede arter
 8. Kvittering gebyr Fiskeridirektoratet andre arter
 9. Plantegning Modellfiskavdelingen
 10. Anleggskisse Modellfiskakvariet
 11. Prosessbeskrivelse Modellfiskakvariet
 12. NVE uttalelse 
 13. Søknadsskjema for akvakultur i landbaserte anlegg 1
 14. Søknadsskjema for akvakultur i landbaserte anlegg 2

 

 

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her