icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Illustrasjon Moerveien10
Illustrasjon Moerveien10 joand
  

Offentlig ettersyn: Detaljreguleringsplan for Moerveien 10 - forlenget høringsfrist

Forlenget høringsfrist for forslag til detaljreguleringsplan for Moerveien 10 til offentlig ettersyn slik at de som ønsker det kan uttale seg.

Planforslaget er utarbeidet av Hille Melbye Arkitekter AS på oppdrag fra Hathon Holdning AS. Planområdet utgjør et areal på om lag 3,5 dekar i Ås sentrum. 

Hensikten med planen er å tilrettelegge for ny sentrumsbebyggelse i Ås sentrum, med kontorarbeidsplasser, forretning og tjenesteyting. Planforslaget er i tråd med kommuneplan for Ås 2015-2027, vedtatt av kommunestyret 03.02.2016. Forslaget for detaljreguleringsplan for Moerveien 10 var til offentlig ettersyn i perioden 02.02.2016-10.03.2016. Kommunen har besluttet å forlenge høringsperioden med ny frist 29.04.2016.

Eventuelle bemerkninger til planforslaget kan sendes via elektronisk skjema velg sak 15/01780 på side 2 i skjemaet, eller sendes: 

Ås kommune, Plan- og utviklingsavdelingens, Postboks 195, 1431 Ås innen 29. april 2016.

Vedlegg:

1 Saksutskrift R-296 - Detaljregulering for Moerveien 10

2 Reguleringskart, datert 21.12.15

3 Reguleringsbestemmelser, datert 21.12.15

4 Planbeskrivelse, datert 21.12.15

5 Illustrasjoner

6 ROS-analyse

7 Trafikkanalyse, datert 25.09.2015

8 Notat - områdestabilitet, datert 28.08.2015

9 Sol- og skyggediagrammer

10 Saksutskrift R-296 - Detaljregulering for Moerveien 10

11 Varslingsliste Moerveien 10

 

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her