icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Solberg skole illustrasjon
Solberg skole illustrasjon
  

Offentlig ettersyn for reguleringsplan for Solberg skole

Forslag til reguleringsplan for Solberg skole er lagt ut til offentlig ettersyn, slik at de som ønsker det kan uttale seg.

Hensikten med planen er å tilrettelegge for utvidelse av skoletilbudet på Solberg. Planforslaget er utarbeidet av Gullik Gulliksen AS på oppdrag fra Ås kommune, og omfatter byggeareal for ny skole samt trafikkarealer og grønnstruktur.  

Planområdet utgjør et areal på om lag 45 dekar ved Solberg, og grenser til Nordbyveien i nord, Søndre Tverrvei i øst og Mjølnerveien i vest. Forslaget er i tråd med kommuneplan for Ås 2011-2023, vedtatt av kommunestyret 06.04.2011.  

Planforslaget kan også ses på ved kommunens servicetorg i Rådhuset, Skoleveien 1.  

Eventuelle bemerkninger til planforslaget sendes:
Ås kommune, Plan og utviklingsavdelingen, postboks 195, 1431 Ås innen 17.10.2015 eller ved bruk av elektronisk skjema. Velg sak: 14/03807

Vedlegg

R-292 Solberg skole - Planbeskrivelse, datert 01.07.2015

R-292 Solberg skole - Reguleringsbestemmelser, datert 30.04.2015

R-292 Solberg skole - Reguleringskart, datert 30.04.2015

R-292 Solberg skole - ROS-analyse, datert 27.04.2015

R-292 Solberg skole - Utomhusplan forprosjekt

 

 

 

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her