icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Vinterbro næringspark
Vinterbro næringspark
  

Offentlig ettersyn: Forslag til reguleringsplan for utvidelse av Vinterbro næringspark - Revidert planforslag med tilleggsutredninger

Revidert forslag til reguleringsplan for utvidelse av Vinterbro næringspark er lagt ut til offentlig ettersyn slik at alle som ønsker det kan uttale seg.

Planforslaget har tidligere vært på høring i perioden 22. mai – 7. juni 2015. På bakgrunn av innkomne uttalelser er planforslaget revidert og konsekvenser for natur og friluftsliv, samt fjernvirkning av tiltaket, utredet på nytt. I henhold til § 9 i forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven sendes revidert planforslag med tilleggsutredninger på ny høring. 

Revidert planforslag med tilleggsutredninger er utarbeidet av Norconsult på vegne av NHP Eiendom AS. Hensikten med planarbeidet er å utvide virksomheten ved Rema 1000 sitt eksisterende distribusjonslager ved Vinterbro. Totalt er planområdet på ca. 279 dekar.

Planområdet har tidligere blitt disponert til næringsbebyggelse og til landbruk-, natur- og friluftsformål i kommuneplans arealdel. Under behandlingen av kommuneplanens arealdel 03.02.2016 vedtok kommunestyret følgende:

Arealbruken innenfor N1 (Vinterbro næringspark) avklares gjennom pågående reguleringsarbeid. Når reguleringsplanen er vedtatt oppdateres kommuneplanen i samsvar med denne. 

Informasjon om planforslaget kan fås ved Plan- og utviklingsavdelingen på Ås rådhus, Skoleveien 1. Planforslaget med underlagsdokumenter finnes også på kommunens nettside www.as.kommune.no. Papirutgave kan også leses på Rådhuset eller fås ved henvendelse til Servicetorget. Et åpent møte hvor planforslaget presenteres og diskuteres vil kunngjøres i løpet av høringsperioden. 

Eventuelle bemerkninger til planforslaget kan sendes via elektronisk skjema her, velg: "3/05148 Navn:  R-284 Reguleringsplan for utvidelse av Vinterbro næringspark" på side 2 i skjemaet.

Bemerkninger kan også sendes:

Ås kommune, Plan- og utviklingsavdelingen, postboks 195, 1431 ÅS innen onsdag 13. april 2016.

Vedlegg:

Vedlegg 1 Saksutredning Utvidelse Vinterbro næringspark, 07.03.2016

Vedlegg 2 Plankart Vertikal nivå 1, 07.03.2016 [viser kulvert]

Vedlegg 3 Plankart Vertikal nivå 2, 07.03.2016 [viser øvrige planområdet]

Vedlegg 4 Planbestemmelser, 07.03.2016

Vedlegg 5 Konsekvensutredning av revidert plan. Fagtema naturmiljø, friluftsliv og naturressurser, 07.03.2016

Vedlegg 6 Fjernvirkningsanalyse. Tilleggsutredning, 07.03.2016

Vinterbro næringspark.jpg

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her