icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Forslag til detaljreguleringsplan for Nordbyveien 70, 72 og 74
Forslag til detaljreguleringsplan for Nordbyveien 70, 72 og 74
  

Offentlig ettersyn: R-289 Detaljreguleringsplan for Nordbyveien 70, 72 og 74

Forslag til reguleringsplan for Nordbyveien 70, 72 og 74 er lagt ut til offentlig ettersyn, slik at de som ønsker det kan uttale seg.

Hensikten med planen er å omregulere eiendommene fra industri, lager og verksted til kombinert bebyggelse og anlegg, dvs forretning (dagligvare) og ca. 55 boenheter (i blokker). Planforslaget er utarbeidet av A2 arkitekter AS.

Planområdet er på ca. 8,2 dekar og er avgrenset av Nordbyveien i nord og av grønnstruktur med bakenforliggende småhusbebyggelse i vest, sør og øst, nær kommunegrensen til Ski. Forslaget er i tråd med kommuneplan for Ås 2015-2027, vedtatt av kommunestyret 03.02.2016.

Planforslaget kan ses også ses ved henvendelse til kommunens servicetorg på rådhuset, Skoleveien 1.

Eventuelle bemerkninger til planforslaget gis fortrinnsvis ved elektronisk skjema, velg saksnummer 16/00548 på side to i kjemaet, eller sendes:
Ås kommune, Plan og utvikling, Postboks 195, 1431 Ås innen 31. august 2016.

Vedlegg:
1. Reguleringskart, datert 12.05.2016
2. Reguleringsbestemmelser, datert 12.05.2016
3. Planbeskrivelse, datert 13.05.2016
4. ROS-analyse, datert 09.05.2016
5 Soldiagram alternativ 1 og 2
6. Landskapsanalyse, datert 12.05.2016
7. Geoteknisk notat, sist revidert 25.04.2016
8. Trafikkanalyse, datert 27.04.2016
9. Saksutskrift Hovedutvalg for teknikk og miljø 09.06.2016

 

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her