Ås rådhus inngang Skoleveien
Foto: Ivar Ola Opheim
  

Opphør av krykkesalg

Servicetorget slutter med krykkesalg fra og med 1.april 2019, og informerer om at krykker fås kjøpt på Enklere Liv (Ski Storsenter) og Banda Follo As (Oppegårdsveien 2B, Ski).