icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter   ›   Web-tv

 

  

Opptak av ekstraordinært kommunestyremøte

Her kan du se opptak av ekstraordinært kommunestyremøte om grensejustering mellom Ås og Ski. 

Oversikt over saker ble behandlet i dette møtet finnes nedenfor.

Tid og sted: 04.04.2018 kl. 19:30 - Ås kulturhus, lille sal
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
21/18 Grensejustering mellom Ås og Ski - vurdering av områder for justering ut fra innbyggernes ønsker