icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter   ›   Web-tv

 

  

Opptak fra formannskapsmøtet 17.2.2021

Her kan du se opptak fra formannskapsmøtet. Møtet ble gjennomført 17.02.2021 kl. 15.00.

Oversikt over saker som ble behandlet i dette møtet finnes nedenfor.

Møte i Formannskapet

Tid og sted: 17.02.2021 kl. 15:00 - Fjernmøte i Teams
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
12/21 Koronaregler i Ås kommune - veien videre