icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter   ›   Web-tv

 

  

Opptak fra formannskapsmøtet 19.1.2021 (ekstraordinært)

Her kan du se opptak fra formannskapsmøtet (ekstraordinært). Møtet ble gjennomført 19.1.2021 kl. 15.30

Oversikt over saken som ble behandlet i dette møtet finnes nedenfor.

Møte i Formannskapet

Tid og sted: 19.01.2021 kl. 15:30 - Fjernmøte i Teams
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
1/21 Lokal forskrift om forebygging av koronasmitte