icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter   ›   Web-tv

 

  

Opptak fra formannskapsmøtet 25.03.2020

Her kan du se opptak fra formannskapsmøtet. Møtet ble gjennomført 25.3.2020 kl. 18.30 som videokonferanse.

Oversikt over saker som ble behandlet i dette møtet finnes nedenfor.

Møte i Formannskapet

Tid og sted: 25.03.2020 kl. 18:30 - Teams
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
16/20 Lokaler for kommunens tjenesteproduksjon