Opptak fra formannskapsmøtet og valgstyret 10.03.2021

Her kan du se opptak fra formannskapsmøtet og valgstyret. Møtene ble gjennomført 10.03.2021 kl. 18.00.

Oversikt over saker som ble behandlet i disse møtene finnes nedenfor.

Møte i Formannskapet

Tid og sted: 10.03.2021 kl. 18:00 - Fjernmøte i Teams
Møtedokumenter

Møte i Valgstyret

Tid og sted: 10.03.2021 kl. 18:00 - Fjernmøte i Teams. Holdes i sammenheng med formannskapsmøtet
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
1/21 Forhåndsstemming - Stemmemottakere, åpningstid og sted m.m. - Stortingsvalg og sametingsvalg 2021