icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
  

Opptak fra kommunestyremøtet 10.12.2020

Her kan du se opptak fra kommunestyremøtet. Møtet ble gjennomført 10.12.2020 kl. 09.00.

Oversikt over saker som ble behandlet i dette møtet finnes nedenfor.

Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 10.12.2020 kl. 09:00 - Fjernmøte i Teams. Åpent for publikum via web-tv.
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
125/20 Ås kommunes handlingsprogram 2021-2024. Budsjett 2021. Økonomiplan 2022-2024.
126/20 Samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt politisk råd
127/20 Follo barnevernvakt - reviderte vedtekter
128/20 Søndre Follo Renseanlegg IKS - revidert selskapsavtale
129/20 Follo Brannvesen IKS - revidert selskapsavtale, 2. gang
130/20 Bosetting av flyktninger 2021
131/20 E18 Retvet-Vinterbro – forslag til delvis bompengefinansiering
132/20 Planstrategi 2021-2024 for Ås kommune
133/20 Endring av R-284 Reguleringsplan for utvidelse av Vinterbro næringspark
134/20 Eiendommer til vurdering for salg
135/20 Opprinnelsesgaranti på strøm
136/20 Skolebehovsplan Ås kommune 2021-2023
137/20 Tilleggssak - vurdering av organisering og samkjøring av de kommunale barnehagene
138/20 Frivilligmeldingen - prioritering av tiltak for 2021
139/20 Oppdatering av retningslinjer for behandling av søknader om startlån
140/20 Oppfølging vedr. sak om gjennomgang av NAV Ås med hovedfokus på ungdomsinnsatsen
141/20 Forvaltningsrevisjon - Arbeidsmiljø for ansatte ved grunnskolen
142/20 Oppfølging forvaltningsrevisjon - Investeringer og gjeld
143/20 Oppfølging forvaltningsrevisjon - Psykisk helsearbeid for barn og unge
144/20 Forvaltningsrevisjonsrapport - Psykososialt skolemiljø
145/20 Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
146/20 Plan for eierskapskontroll 2020-2024
147/20 Folkehelseoversikten oppfølging
Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her