icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
  

Opptak fra kommunestyremøtet 17.6.2020

Her kan du se opptak fra kommunestyremøtet. Møtet ble gjennomført 17.6.2020 kl. 09.00.

Oversikt over saker som ble behandlet i dette møtet finnes nedenfor.

Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 17.06.2020 kl. 09:00 - Ås kulturhus, store sal
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
32/20 Årsmelding 2019
33/20 Årsregnskap 2019 - Ås kommune
34/20 1. tertialrapport 2020
35/20 Budsjettreguleringer 1. tertial 2020
36/20 Rapport fra AD HOC utvalget for økonomi
37/20 Administrativt vertskommunesamarbeid om legevakt, legevaktsentral og kommunale akutte døgnplasser (KAD) ved Follo medisinske senter
38/20 Akson - Intensjonserklæring for kommuner utenfor helseregion Midt-Norge
39/20 Gjennomgang av Nav Ås (verbalvedtak)
40/20 Tiltaksplan idrett, nærmiljø og friluftsliv
41/20 Tiltaksplan trafikksikkerhet 2021-2024
42/20 R-287 Områdereguleringsplan for Ås sentralområde - Klage på vedtak - Raveien 6c
43/20 PURA - Felles politisk sak om videreføring av finansieringsmodellen for eierkommunenes bidrag til vannområdet
44/20 Årsmelding 2019 - Follo Landbrukskontor 
45/20 Rådhusparken - Plan for gjennomføring av tiltak
46/20 Tilstandsrapport for grunnskole 2019
47/20 Endring av skolekretsgrenser - endret skoletilhørighet for bosatte på Bjørnebekk og Danskerud
48/20 Frivilligmelding Ås kommune 2020-2023 - behandling etter høring
49/20 Borgarting lagmannsrett - Valg av meddommere perioden 01.01.2021 - 31.12.2024
50/20 Follo tingrett - Valg av meddommere for perioden 01.01.2020 - 31.12.2024
51/20 Akershus og Oslo jordskifterett - Valg av meddommere perioden 01.01.2021 - 31.12.2024
52/20 Forliksråd - Valg av medlemmer for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024
53/20 Faste møtefullmektiger ved forliksrådet - Valg av medlemmer for perioden 01.01.2020 - 31.12.2024
54/20 Skjønnsmedlemmer - Forslag på kandidater til skjønnsutvalg perioden 01.01.2021 - 31.12.2024
55/20 Uttreden av kommunale verv - Tale Noer (V) - nyvalg
 
Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her