icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
  

Opptak fra kommunestyremøtet 21.10.2020

Her kan du se opptak fra kommunestyremøtet. Møtet ble gjennomført 21.10.2020 kl. 18.30.

Oversikt over saker som ble behandlet i dette møtet finnes nedenfor.

Opptak av møtet er delt opp i to deler pga. tekniske problemer i oppstart av møtet.

DEL 1: Sak 78/20 til og med 80/20

DEL 2: Sak 81/20 til og med 103/20

Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 21.10.2020 kl. 18:30 - Ås kulturhus, store sal
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
78/20 R-317 - Detaljregulering for Åsgård skole - Sluttbehandling
79/20 R-301 Detaljreguleringsplan for Grenseveien/Myrfaret
80/20 R-312 Detaljregulering for Solbergveien 1 m.fl. - Andregangsbehandling
81/20 Endring av R-284 Reguleringsplan for utvidelse av Vinterbro næringspark
82/20 Møteplan 2021 - Formannskap og kommunestyre
83/20 Eiermelding Ås kommune 2020-2023
84/20 Ny selskapsavtale - Viken kommunerevisjon IKS
85/20 Krise- og incestsenteret i Follo IKS - revidert selskapsavtale
86/20 Nordre Follo Renseanlegg IKS - revidert selskapsavtale
87/20 Follo Ren IKS - revidert selskapsavtale
88/20 Follo Brannvesen IKS - revidert selskapsavtale
89/20 Revidering av forskrift om skoletilhørighet - Endring av Kroer og Rustad skolekrets og innføring av sekundærskoler
90/20 2. tertialrapport 2020
91/20 Budsjettreguleringer 2. tertial 2020
92/20 Forvaltningsrevisjon av utleieboliger
93/20 Søknad om midlertidig fritak fra kommunale verv - Hilde Kristin Marås (H)
94/20 Uttreden av kommunale verv - Bianca Wathne Gelink (MDG) - nyvalg
95/20 Veileder for uterom i Ås kommune
96/20 Fastsetting av valgdag - Stortingsvalg og sametingsvalg 2021
97/20 Stemmekretsinndeling gjeldende fra stortingsvalget 2021
98/20 Valg av valgstyre
99/20 Oppfølging vedr. sak om gjennomgang av NAV Ås med hovedfokus på ungdomsinnsatsen
100/20 Tilleggssak - vurdering av organisering og samkjøring av de kommunale barnehagene
101/20 Forvaltningsrevisjon - Arbeidsmiljø for ansatte ved grunnskolen
102/20 Oppfølging forvaltningsrevisjon - Psykisk helsearbeid for barn og unge
103/20 Oppfølging forvaltningsrevisjon - Investeringer og gjeld
Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her