icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter   ›   Web-tv

 

  

Opptak fra kommunestyremøtet 21.10.2020

Her kan du se opptak fra kommunestyremøtet. Møtet ble gjennomført 21.10.2020 kl. 18.30.

Oversikt over saker som ble behandlet i dette møtet finnes nedenfor.

Opptak av møtet er delt opp i to deler pga. tekniske problemer i oppstart av møtet.

DEL 1: Sak 78/20 til og med 80/20

DEL 2: Sak 81/20 til og med 103/20

Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 21.10.2020 kl. 18:30 - Ås kulturhus, store sal
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
78/20 R-317 - Detaljregulering for Åsgård skole - Sluttbehandling
79/20 R-301 Detaljreguleringsplan for Grenseveien/Myrfaret
80/20 R-312 Detaljregulering for Solbergveien 1 m.fl. - Andregangsbehandling
81/20 Endring av R-284 Reguleringsplan for utvidelse av Vinterbro næringspark
82/20 Møteplan 2021 - Formannskap og kommunestyre
83/20 Eiermelding Ås kommune 2020-2023
84/20 Ny selskapsavtale - Viken kommunerevisjon IKS
85/20 Krise- og incestsenteret i Follo IKS - revidert selskapsavtale
86/20 Nordre Follo Renseanlegg IKS - revidert selskapsavtale
87/20 Follo Ren IKS - revidert selskapsavtale
88/20 Follo Brannvesen IKS - revidert selskapsavtale
89/20 Revidering av forskrift om skoletilhørighet - Endring av Kroer og Rustad skolekrets og innføring av sekundærskoler
90/20 2. tertialrapport 2020
91/20 Budsjettreguleringer 2. tertial 2020
92/20 Forvaltningsrevisjon av utleieboliger
93/20 Søknad om midlertidig fritak fra kommunale verv - Hilde Kristin Marås (H)
94/20 Uttreden av kommunale verv - Bianca Wathne Gelink (MDG) - nyvalg
95/20 Veileder for uterom i Ås kommune
96/20 Fastsetting av valgdag - Stortingsvalg og sametingsvalg 2021
97/20 Stemmekretsinndeling gjeldende fra stortingsvalget 2021
98/20 Valg av valgstyre
99/20 Oppfølging vedr. sak om gjennomgang av NAV Ås med hovedfokus på ungdomsinnsatsen
100/20 Tilleggssak - vurdering av organisering og samkjøring av de kommunale barnehagene
101/20 Forvaltningsrevisjon - Arbeidsmiljø for ansatte ved grunnskolen
102/20 Oppfølging forvaltningsrevisjon - Psykisk helsearbeid for barn og unge
103/20 Oppfølging forvaltningsrevisjon - Investeringer og gjeld