icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
  

Opptak fra kommunestyremøtet 25.11.2020

Her kan du se opptak fra kommunestyremøtet. Møtet ble gjennomført 25.10.2020 kl. 18.30.

Oversikt over saker som ble behandlet i dette møtet finnes nedenfor.

Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 25.11.2020 kl. 18:30 - Fjernmøte i Teams. Åpent for publikum via web-tv.
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
104/20 Definisjon på plasskrevende varehandel
105/20 Seriøsitetskrav i anskaffelser - Ås modellen
106/20 R-328 - Områderegulering for frittliggende småhusbebyggelse - Arkeologisk registrering
107/20 Eiendommer til vurdering for salg
108/20 Opprinnelsesgaranti på strøm
109/20 Skolebehovsplan Ås kommune 2021-2023
110/20 Revidert barnehagebehovsplan 2021-2023
111/20 Tilleggssak - vurdering av organisering og samkjøring av de kommunale barnehagene
112/20 Frivilligmeldingen - prioritering av tiltak for 2021
113/20 Oppdatering av retningslinjer for behandling av søknader om startlån
114/20 Oppfølging vedr. sak om gjennomgang av NAV Ås med hovedfokus på ungdomsinnsatsen
115/20 Forvaltningsrevisjon - Arbeidsmiljø for ansatte ved grunnskolen
116/20 Oppfølging forvaltningsrevisjon - Investeringer og gjeld
117/20 Oppfølging forvaltningsrevisjon - Psykisk helsearbeid for barn og unge
118/20 Follo landbrukskontor. Avtale om administrativt vertskommunesamarbeid for kommunene Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Vestby og Ås.
119/20 Samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt politisk råd
120/20 Follo barnevernvakt - reviderte vedtekter
121/20 Søndre Follo Renseanlegg IKS - revidert selskapsavtale
122/20 Bosetting av flyktninger 2021
123/20 Folkehelseoversikten oppfølging
124/20 Søknad om midlertidig fritak fra politiske verv - Sigrun Strømsøyen Gudevang (H)
Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her