icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter   ›   Web-tv

 

  

Opptak fra kommunestyremøtet 25.11.2020

Her kan du se opptak fra kommunestyremøtet. Møtet ble gjennomført 25.10.2020 kl. 18.30.

Oversikt over saker som ble behandlet i dette møtet finnes nedenfor.

Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 25.11.2020 kl. 18:30 - Fjernmøte i Teams. Åpent for publikum via web-tv.
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
104/20 Definisjon på plasskrevende varehandel
105/20 Seriøsitetskrav i anskaffelser - Ås modellen
106/20 R-328 - Områderegulering for frittliggende småhusbebyggelse - Arkeologisk registrering
107/20 Eiendommer til vurdering for salg
108/20 Opprinnelsesgaranti på strøm
109/20 Skolebehovsplan Ås kommune 2021-2023
110/20 Revidert barnehagebehovsplan 2021-2023
111/20 Tilleggssak - vurdering av organisering og samkjøring av de kommunale barnehagene
112/20 Frivilligmeldingen - prioritering av tiltak for 2021
113/20 Oppdatering av retningslinjer for behandling av søknader om startlån
114/20 Oppfølging vedr. sak om gjennomgang av NAV Ås med hovedfokus på ungdomsinnsatsen
115/20 Forvaltningsrevisjon - Arbeidsmiljø for ansatte ved grunnskolen
116/20 Oppfølging forvaltningsrevisjon - Investeringer og gjeld
117/20 Oppfølging forvaltningsrevisjon - Psykisk helsearbeid for barn og unge
118/20 Follo landbrukskontor. Avtale om administrativt vertskommunesamarbeid for kommunene Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Vestby og Ås.
119/20 Samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt politisk råd
120/20 Follo barnevernvakt - reviderte vedtekter
121/20 Søndre Follo Renseanlegg IKS - revidert selskapsavtale
122/20 Bosetting av flyktninger 2021
123/20 Folkehelseoversikten oppfølging
124/20 Søknad om midlertidig fritak fra politiske verv - Sigrun Strømsøyen Gudevang (H)