icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter   ›   Web-tv

 

  

Opptak fra møte i Administrasjonsutvalget 29.4.2020

Her kan du se opptak fra møtet i Administrasjonsutvalget. Møtet ble gjennomført 29.4.2020 kl. 16.30 som videokonferanse.

Oversikt over saker som ble behandlet i dette møtet finnes nedenfor.

Møte i Administrasjonsutvalget

Tid og sted: 29.04.2020 kl. 16:30 - Teams - fjernmøte
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
4/20 Årsmelding 2019
5/20 Møteplan 2. halvår 2020 - Administrasjonsutvalg