icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter   ›   Web-tv

 

  

Opptak fra møtet i Hovedutvalg for oppvekst og kultur 22.4.2020

Her kan du se opptak fra møtet i Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Møtet ble gjennomført 22.04.2020 kl. 18.30 som videokonferanse.

Oversikt over saker som ble behandlet i dette møtet finnes nedenfor.

Møte i Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Tid og sted: 22.04.2020 kl. 18:30 - Teams
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
11/20 Orientering - vurdering av nærskoleprinsippet og informasjon om forhåndsvarsel vedrørende endrede skolekretsgrenser
12/20 Tilstandsrapport barnehager 2019
13/20 Årsmelding 2019