Opptak fra møtet i Hovedutvalg for teknikk og plan 22.04.2020

Her kan du se opptak fra møtet i Hovedutvalg for teknikk og plan. Møtet ble gjennomført 22.04.2020 kl. 18.00 som videokonferanse.