icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Intranett 2018   ›   Tjenester   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Arealplaner   ›   Oversikt - gjeldende arealplaner
  

Oversikt over gjeldende arealplaner

Plan- og kartforskriften § 14 stadfester at alle skal ha tilgang til informasjon i planregister og det offentlige kartgrunnlag. Dette inkluderer tilgang til arealplaner. 

Ås kommune benytter en rekke løsninger for innsyn i kommunens arealplaner. 

Follokart

Follokart er et innsynskart som presenterer detaljerte kartdata, temakart og arealplaner i Ås kommune.

Planregister

 

Planinnsyn

 

Ved problemer eller behov for veiledning kan servicetorget kontaktes på telefon: 64 96 20 00