icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
pedaltråkk_kart
  

Pedaltråkk – Hvor ønsker du å sykle?

Våren 2016 fikk Ski og Ås kommune utarbeidet en web-basert kartportal, «Pedaltråkk», for å få innbyggernes innspill om behov og ønsker for fremtidig sykkelveinett. Nå er resultatene samlet i en rapport, som legger grunnlaget for arbeidet med en sykkel- og gåstrategi.

Rapport med resultater fra kartbasert undersøkelse blant innbyggere i Ås kommune

Våren 2016 fikk Ski og Ås kommune utarbeidet en web-basert kartportal, «Pedaltråkk», for å få innbyggernes innspill om behov og ønsker for fremtidig sykkelveinett. På nettsiden kunne innbyggerne legge inn detaljerte ruter for hvor de ønsket å sykle. Det var i tillegg mulig å sette inn punktinformasjon om hindringer på strekningen, som for eksempel farlige kryss, dårlig vedlikehold eller høy fart på biler.  Man kunne også legge inn informasjon om hvor man ønsket mer sykkelparkering. Avslutningsvis ble det stilt spørsmål om hva som kunne få respondentene til å sykle mer.

Det kom inn nærmere 700 svar til sammen i begge kommunene i løpet av februar, mars og april 2016. Analysene av kartdataene gir en god indikator for hvor ønsket om sykkelveier er størst, og hvor folk opplever at det ikke er trygt, og det er behov for oppgraderinger. Vedlagte rapport gir oversikt over metode og resultater for Ås kommune.

Våren 2017 ble det vedtatt oppstart av Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune. Når kartinformasjonen fra Pedaltråkk – undersøkelsen sammenstilles med oversikt over dagens gang- og sykkelveier, gir det en god oversikt over hvor behovet for tilrettelegging og utbedring er størst. Resultatene fra Pedaltråkk- undersøkelsen gir dermed administrasjonen og politikerne bedre beslutningsgrunnlag for prioriteringer av tiltak på sykkelveinettet. I tillegg til innspill fra medvirkningsmøter høsten 2017, vil informasjonen fra Pedaltråkk sammen med annen kunnskap og faglige vurderinger bli brukt inn i arbeidet med Sykkel- og gåstrategien for Ås kommune.

Har du innspill eller spørsmål til sykkel- og gåstrategien, ta kontakt med Siri Gilbert Siri.Gilbert@as.kommune.no

 

Vedlegg:
Rapport Pedaltråkk Ås kommune 20170918.pdf
Saksutskrift og saksfremlegg oppstart sykkel- og gåstrategi Ås kommune 04.05.17.pdf
 

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her