icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Plan, bygg og eiendom
  

Om bolig og eiendom

Som boligsøker, eier eller bygger av bolig kan du ha behov for kommunale tjenester som utføres av bygg- og geodataavdelingen, plan- og utviklingsavdelingen, kommunalteknisk avdeling og servicetorget.

Bestilling av eiendomsopplysninger

Informasjon om hvordan du bestiller kart, opplysninger og skjemaer finner du på byggesaksavdelingens nettsider.

Innbyggertorget

Innbyggertorget er åpent fra kl. 09:00 til 15.00 mandag til fredag samt torsdag fra kl. 09.00 til 18.00 og kan hjelpe deg med:

  • Gårds- og bruksnummer
  • Situasjonskart (for bestilling av ledningskart kontakter du kommunalteknisk avdeling VAR-seksjonen/vann, avløp og renovasjon)
  • Naboliste
  • Innsyn i byggemappe (digitalt)
  • Sette deg i kontakt med riktig avdeling og saksbehandler

Vi behandler også bestillinger av eiendomsopplysninger til det profesjonelle markedet (blant annet eiendomsmeglere og utbyggere).

Bestillinger av eiendomsopplysninger fra det profesjonelle markedet skal gjøres i tjenesten Infoland eller Norkart

Innbyggertorget gir ikke opplysninger om eier av tomter og bygninger i kommunen utover det som er nødvendig ved nabovarsling av byggetiltak. Da må du kontakte Statens Kartverk på telefonnummer 32 11 80 00.

Byggesaksavdelingen

Skoleveien 1
Telefon: 64 96 20 00
post@as.kommune.no

Du kan snakke direkte med en saksbehandler i byggesaksavdelingens drop-in- og telefontid:

Drop-in og telefontid
Mandag, onsdag og torsdag fra 12:00 - 15:30
Drop-in egner seg best for kortere spørsmål, eller for å avtale et møte.
Ring sentralbordet på 64 96 20 00 som setter deg til ledig saksbehandler, eller besøk oss på Ås rådhus.

Byggesaksavdelingen sørger for at byggesaksbehandling i kommunen blir utført i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Kommunalteknisk avdeling

Myrveien 16
Telefon: 64 96 20 00
post@as.kommune.no

VAR-sektoren omfatter kommunale hovedanlegg for vann og avløp,  samt håndtering av gebyrer for vann, avløp og renovasjon, og ved bestilling av ny renovasjonsavtale. Du finner mer informasjon om vann, avløp og renovasjon under egen fane.

Ekstraordinære hendelser på kommunens vann-og avløpsanlegg utenfor ordinær arbeidstid kan meldes på døgnåpen vakttelefon.

Kart, oppmålings- og geodataforvaltning

Skoleveien 1
Telefon: 64 96 20 00
post@as.kommune.no

For spørsmål knyttet til tomter, tomtegrenser, arealoverføring, kartgrunnlag, deling og seksjonering.

Bestilling av digitale kartdata gjøres på denne nettsiden.

Spørsmål om Egenerklæring om konsesjonsfrihet rettes til Follo landbrukskontor.

Plan- og utviklingsavdelingen

Skoleveien 1
Telefon: 64 96 20 00
post@as.kommune.no

For spørsmål om reguleringsplaner, kommuneplan og kommunedelplaner.