Ås sentralområde
Ås sentralområde
  

Planprogram for Ås sentralområde er fastsatt

Kommunestyret vedtok planprogrammet i sitt møte 29. april 2015.

Ås kommunestyre vedtok i møte 29.04.2015 å fastsette planprogram for Ås sentralområde, datert 17.03.15. Planprogrammet var på høring i perioden 05.08.2014 – 30.09.2014. Kommunen mottok om lag 30 høringsinnspill. 

Planprogrammet redegjør for det fremtidige planarbeidet som berører de mest sentrale områdene i Ås tettsted, og beskriver overordnede tema for planarbeidet.  

Planprogrammet er revidert med kommunestyrets tillegg og kan lastes ned her, eller det kan fås ved rådhuset i Ås.