Bilde fra Ås sentrum og nordvestover
  

Planprogram for kommuneplanen er vedtatt

Planprogram for rullering av kommuneplanen for Ås kommune ble vedtatt av kommunestyret 16.september 2020 (sak 57/20). 

Planprogrammet legger føringer for utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Disse planene skal etter revidert framdrift sendes på høring i september 2021 og vedtas innen mars 2022. 

Vedtatt planprogram for rullering av kommuneplanen
- med andre relevante dokumenter finner du i lenkene under: 

Andre relevente dokumenter finner du her

Planprogram for rullering av kommuneplanen viser: 

  • Formålet med planarbeidet
  • Sentrale temaer som skal omhandles i kommuneplanens samfunnsdel
  • Kommunens lansiktige arealstrategi
  • Behov og opplegg for utredning av planens virkninger for miljø og samfunn
  • Planprosesser med frister, deltakere og opplegg for medvirkning

For spørsmål, kontakt Solveig Viste, samfunns- og arealplanlegger, solveig.viste@as.kommune.no