icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Barn, unge og familie   ›   PPS

PPS

Rådhusplassen 29

Rådhusplassen 29

Om pedagogisk-psykologisk senter i Ås

Kontaktinformasjon

Rådhusplassen 29, 1430 Ås
Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås
E-post: pps@as.kommune.no (vennligst ikke send sensitive personopplysninger via e-post)
Telefonnummer: 64 96 21 00 eller 474 66 708
Leder PPS: Helga Tilley

Virksomhetsinformasjon

Ås pedagogisk-psykologiske senter er en faglig ressurs og samarbeidspartner for foresatte, barnehager, skoler og voksne med spesielle behov.

Våre ansvarsområder er barn og elevers utvikling og læring, samt barnehagers og skolers kompetanseheving og organisasjonsutvikling.

PPS er organisert/delt inn i tre team:

  • De sakkyndige (PPT)
  • Logopeder
  • Pedagogisk innsatsteam (PIT)

​PPS er hjemlet i Opplæringsloven §5 og Barnehageloven §19 som omhandler tjenester rettet både mot barnehager og skoler.

Ås PPS er organisert i virksomhet Barn, unge og familie i Ås kommune.

Kart