icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Perspektiv_02_Jernbanetorget
  

R-287 Områdereguleringsplan for Ås sentralområde – Endring av plan – Offentlig ettersyn

Kommunen har utarbeidet forslag til endring av områdeplan for Ås sentralområde.

Endringen består av foreslåtte nye kryssløsninger langs fylkesvei 152, i henhold til prinsipper gitt av Viken fylkeskommune. Prinsippene er bruk av filterfelt i rundkjøringer og større sirkulasjonsareal enn de lagt til grunn i områdeplanen vedtatt 23.10.2019. Videre er det lagt til grunn ny kollektivløsning mellom kryssene Langbakken/fylkesvei 152 og Hogstvetveien/fylkesvei 152. Full redegjørelse for endringene følger av eget vedlegg nedenfor.

Eventuelle bemerkninger til planforslaget kan sendes:

Frist for uttalelse til forslag om endret reguleringsplan er fastsatt til innen 23.07.2021.

Vedlegg:

Følgebrev
1. Redegjørelse for endring av områdeplan for Ås sentralområde, datert 14.06.2021
2. R-287 - Plankart, datert 11.06.2021
3. R-287 - Reguleringsbestemmelser datert 14.06.2021
4. Beskrivelse av kryssløsninger, Sweco AS , datert 11.03.2021
5. Tekniske tegninger samlet,  Sweco AS, datert 11.03.2021 og 27.05.2021


 

 

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her