icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Illustrasjonsplan illustrasjonsbilde
Illustrasjonsplan illustrasjonsbilde Arkitekt
  

R-288 Detaljreguleringsplan for Sjøskogenveien 2

Forslag til reguleringsplan for Sjøskogenveien 2 er lagt ut til offentlig ettersyn, slik at de som ønsker det kan uttale seg.

Hensikten med planen er å omregulere arealet til kombinert formål forretning og tjenesteyting, samt opprettholde dagens bensinstasjon og veiserviceanlegg. Planforslaget er utarbeidet av Spor Arkitekter på vegne av Vinterbro Utvikling AS.

Planområdet er på ca. 10 dekar og er lokalisert ved Fylkesvei 156, Nessetveien, ved innkjørselen til Vinterbro Senter.

Planforslaget kan ses på kommunens hjemmeside, as.kommune.no, eller ved kommunens Servicetorg på Rådhuset, Skoleveien 1.

Eventuelle bemerkninger til planforslaget sendes fortrinnsvis via elektronisk skjema (velg Sak 14/03004 Offentlig ettersyn Sjøskogveien 2 i nedtrekksmenyen på side 2), eller til:

Ås kommune, Plan og utvikling, Postboks 195, 1431 Ås innen 22. april 2016.

 

Ellen Grepperud, leder for plan og utvikling
Greta Elin Løkhaug, rådgiver

Vedlegg:

Detaljreguleringsplan for Sjøskogveien 2

Reguleringskart, datert 27.04.2015

Reguleringsbestemmelser, datert 30.05.2015

Planbeskrivelse, datert 27.04.2015

ROS-analyse, datert april 2015

Støyutredning, datert 23.04.2015

Landskapsanalyse, datert 15.03.2015

Overordnet geoteknisk vurdering

Trafikale konsekvenser

Illustrasjonsplan, datert 18.02.2016

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her