icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Ingressvbilde
  

R-293 Detaljregulering for Brekkeveien 61 med utvidet planområde - Offentlig ettersyn

Hovedutvalg for teknikk og plan behandlet planen i møte den 22.04.2020, og vedtok å utvide planområdet og sende den på offentlig ettersyn og høring. 

Høringsfristen er 01.07.2020

Alle møtedokumentene som ble lagt frem til politisk behandling er tilgjengelige i møtekalenderen på kommunens nettsider.

Høringsfrist

Høringsfrist er 01.07.2020. Hvis du har merknader eller innspill til planen, kan du sende dem elektronisk her.

Eller til Ås kommune v/ enhet for Plan, miljø og næring, P.B. 195, 1431 Ås eller på post@as.kommune.no. Husk å oppgi bostedsadressen din og saksnummer 14/03619.

Kort om planen

Hensikten med planen er å tilrettelegge for 33 nye boenheter i rekkehus og tomannsboliger, med tilhørende uteoppholdsarealer, lekeplass og teknisk infrastruktur. I tråd med hovedutvalgets vedtak er planområdet utvidet til å omfatte areal for fortau fram til krysset Brekkeveien og Bjørkeveien. Ny avgrensning framkommer på reguleringskartet.

Vedlegg i saken

 

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her